2023 Iris Prize

100% USDA Certified Organic Homemade Tofu

Nikki spices things up at her mom's struggling tofu restaurant while working to afford her breast augmentation surgery.

DIRECTOR:

Gbenga Komolafe

PRODUCER:

Mireia Vilanova, Molly Hallam

WRITER:

Tee Jaehyung Park

RELEASE YEAR:

2022

USA, 14 Minutes

100% USDA Certified Organic Homemade Tofu was nominated for the Iris Prize by OutFest, one of our worldwide network of partner festivals.


Mae Nikki yn cynhyrfu’r dyfroedd ym mwyty tofu ei mam wrth weithio i gynilo ar gyfer llawdriniaeth i gynyddu ei bronnau.

Gbenga Komlafe is a Nigerian director based in Los Angeles. As a multidisciplinary artist, Gbenga works across film, performance, textile, and sculpture – often exploring their intersections. They have directed various experimental fashion films and narrative shorts. Winter Insect, Summer Flower, which Gbenga co-wrote and co-directed, premiered at Slamdance 2022 and won the best experimental short award at NFFTY 22. Most recently, Gbenga directed 100% USDA Certified Organic Homemade Tofu which premiered at Tribeca 2022 as part of Indeed and Lena Waithe’s Hillman Grad Rising Voices program and qualified for the Academy Awards. Spanning various genres and mediums, Gbenga’s works depict the complexities, contradictions, and beauty of life as a queer person of colour.


Mae Gbenga Komlafe yn gyfarwyddwr o Nigeria sydd wedi’u lleoli yn Los Angeles. Fel artist amlddisgyblaethol, mae Gbenga yn gweithio ar draws ffilm, perfformiad, tecstilau a cherflunio – yn aml yn archwilio eu croestoriadau. Maent wedi cyfarwyddo amryw o ffilmiau ffasiwn arbrofol a ffilmiau byrion naratif. Perfformiodd Winter Insect, Summer Flower, a gyd-ysgrifennodd a chyd-gyfarwyddodd Gbenga, am y tro cyntaf yn Slamdance 2022 ac enillodd y wobr am y ffilm fer arbrofol orau yn NFFTY 22. Yn fwyaf diweddar, cyfarwyddodd Gbenga 100% USDA Certified Organic Homemade Tofu a ddangoswyd am y tro cyntaf yn Tribeca 2022 fel rhan o Indeed a rhaglen Hillman Grad Rising Voices gan Lena Waithe a chymhwysodd ar gyfer Gwobrau’r Academi. Yn rhychwantu moddau a chyfryngau amrywiol, mae gweithiau Gbenga yn darlunio cymhlethdodau, gwrthddywediadau, a harddwch bywyd fel person queer o liw.