2023 Iris Prize

17 MINUTOS CON NORA

Nora is worried because she’s performing in a play at her school, but being bullied by her classmates make her face something much more important: being accepted by her dad.

DIRECTOR:

Imanol Ruiz de Lara

PRODUCER:

Jaime Dezcallar

WRITER:

Gonzalo Tejedor Andrés, Imanol Ruiz de Lara

RELEASE YEAR:

2021

Spain, 19 Minutes

Mae Nora yn poeni am ei bod hi’n perfformio mewn drama yn ei hysgol, ond mae cael ei bwlio gan ei chyd-ddisgyblion yn gwneud iddi wynebu rhywbeth llawer pwysicach: cael ei derbyn gan ei thad.

Born in Madrid and raised in Gijon, from a family of actors, he soon discovered a passion for narrative and the power of images. Imanol has worked for years on TV, fashion films and advertisement and is now turning his career into narrative fiction.


Ganwyd ym Madrid a’i fagu yn Gijon, o deulu o actorion, yn fuan darganfu Imanol angerdd am naratif a phŵer delweddau. Mae Imanol wedi gweithio ers blynyddoedd ar deledu, ffilmiau ffasiwn a hysbysebu ac mae bellach yn troi ei yrfa yn ffuglen naratif.