2023 Best British

Betty and Jean

80-year-old Betty waits for her true love, Jean. She remembers their painful break-up in 1960’s Liverpool. She wasn’t brave enough to be with a woman. Will their love be rekindled?

DIRECTOR:

Elinor Randle

PRODUCER:

Tmesis Theatre

WRITER:

Elinor Randle

RELEASE YEAR:

2022

England, 7 Minutes

Betty and Jean was nominated for the Iris Prize Best British Short by Liverpool Pride , one of our network of UK partner festivals.


Mae Betty, sy’n 80 oed, yn aros am ei chariad go iawn, Jean.  Mae’n cofio eu chwalfa boenus yn Lerpwl yn y 1960au.  Doedd hi ddim yn ddigon dewr i fod gyda menyw.  A fydd eu cariad yn cael ei adfywio?


Elinor is a film and theatre director based in Liverpool. She is co-founder of Tmesis Theatre & Physical Fest. Tmesis Theatre’s productions have toured nationally and internationally for the past 18 years to critical acclaim. Elinor also works as a director or Movement Director for many companies and artists nationally and internationally, including, English Touring Theatre, Leeds Playhouse, Box of Tricks, Peepolykus, Fadunito, Rowena Gander, Surge Festival and the Everyman and Playhouse.


Mae Elinor yn gyfarwyddwr ffilm a theatr sydd wedi’i lleoli yn Lerpwl. Hi yw cyd-sylfaenydd Tmesis Theatre & Physical Fest. Mae cynyrchiadau Tmesis Theatre wedi teithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol dros y 18 mlynedd diwethaf ac wedi derbyn clod beirniadol. Mae Elinor hefyd yn gweithio fel cyfarwyddwr neu Gyfarwyddwr Ymsymudiad i lawer o gwmnïau ac artistiaid yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys English Touring Theatre, Leeds Playhouse, Box of Tricks, Peepolykus, Fadunito, Rowena Gander, Gŵyl Surge a Everyman a Playhouse.