2023 Best British

BLEACH

Gay and lonely, Lloyd is on a shame-fuelled, Grindr-addicted spiral into tragedy.

DIRECTOR:

Daniel Daniel

PRODUCER:

Idris Bakker

WRITER:

Alfie Flewitt

RELEASE YEAR:

2023

United Kingdom, 19 Minutes

Yn hoyw ac yn unig, mae Lloyd ar droell llawn cywilydd, ac yn gaeth i Grindr, i drasiedi.


Daniel Daniel is a London-based director currently studying at the National Film and Television School. His previous films include Pull (2022) which is currently hosted on short film YouTube platform Omeleto, and Sauce (2020) which played at BAFTA-Qualifying festivals Aesthetica and SOUL. His theatre work includes The Knot (2019) which opened to critical acclaim at the Old Red Lion Theatre.


Mae Daniel Daniel yn gyfarwyddwr o Lundain sy’n astudio yn yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol. Mae ei ffilmiau blaenorol yn cynnwys Pull (2022) sy’n cael ei dangos ar hyn o bryd ar blatfform ffilm fer YouTube Omeleto, a Sauce (2020) a ddangoswyd yn Aesthetica a SOUL (sy’n wyliau cymwyso ar gyfer BAFTA). Mae ei waith theatr yn cynnwys The Knot (2019) a agorodd i glod beirniadol yn Theatr yr Old Red Lion.