Iris Prize 2020

His Name (Hann)

DIRECTOR:

Runar Thor

PRODUCER:

Runar Thor and Robert Orri Petursson

WRITER:

Runar Thor

RELEASE YEAR:

2018

Iceland, 14 mins

Andri, an anxious teenage boy, hides and represses his sexuality in fear of his masculine father’s reaction. But on the eve of Andri’s first date, he finds a clever way to reveal his secret.

Mae Andri, bachgen pryderus yn ei arddegau, yn cuddio ac yn rhwystredig iawn am ei rywioldeb ac yn ofnus o ymateb ei dad gwrol. Ond ar drothwy dêt cyntaf Andri, mae’n dod o hyd i ffordd glyfar i ddatgelu ei gyfrinach.

                                                                        

Born in Iceland, Runar Thor is a gay writer and filmmaker currently residing in New York City with his partner. The short film HANN, which Runar wrote, directed and produced, was his first venture into filmmaking.