2023 Iris Prize

Jelly Bean

Follow the trials and triumphs of a pivotal day in Reyzl’s dating misadventures as she sets out to find the intimacy she craves.

DIRECTOR:

Nessa Norich

PRODUCER:

Nessa Norich and Katy McClellan

WRITER:

Nessa Norich

RELEASE YEAR:

2022

USA, 13 Minutes

Dilynwch helyntion diwrnod pwysig i Reyzl wrth iddi fynd ati i ddod o hyd i’r agosatrwydd y mae’n ei erfyn.

Nessa Norich is a Brooklyn-based writer, director, and actor. She has been performing for over 30 years, and has spent the last 7 years making films. Her short film, Jelly Bean, which she wrote, directed, and stars in, screened in 15 international film festivals this year, and is the recipient of the 2022 NYFA Women in Film grant. As an actor, Nessa has starred in numerous films and some TV. Her original devised works have been shown at the Edinburgh Fringe, British Film Institute, Getty Villa, Joe’s Pub, Battersea Arts Center, New Orleans Fringe, the Louvre, Hammerstein Ballroom, and Soapbox Theater in Oslo. Currently, Nessa writes and performs original songs with her drag boy band Earls2Gearls, and country and western band, We’re For Men. She is also developing and directing a new musical with poet/songwriter, Alicia Jo Rabins. She is an alum of Jacques Lecoq, Barnard College, Emerge NYC, and the New York Neo-Futurists.


Mae Nessa Norich yn awdur, cyfarwyddwr ac actor o Brooklyn. Mae hi wedi bod yn perfformio ers dros 30 mlynedd, ac wedi treulio’r 7 mlynedd diwethaf yn gwneud ffilmiau. Cafodd ei ffilm fer, Jelly Bean, y bu’n ei hysgrifennu, ei chyfarwyddo, ac y mae hi’n serennu ynddi, ei dangos mewn 15 o wyliau ffilm rhyngwladol eleni, ac mae wedi derbyn grant Merched mewn Ffilm NYFA 2022. Fel actor, mae Nessa wedi serennu mewn nifer o ffilmiau a rhai rhaglenni teledu. Mae ei gwaith dyfeisiedig, gwreiddiol wedi cael eu dangos yn yr Edinburgh Fringe, British Film Institute, Getty Villa, Joe’s Pub, Battersea Arts Centre, New Orleans Fringe, y Louvre, Hammerstein Ballroom, a Soapbox Theatre yn Oslo. Ar hyn o bryd, mae Nessa yn ysgrifennu ac yn perfformio caneuon gwreiddiol gyda’i band drag boy Earls2Gearls, a’i band canu gwlad, We’re For Men. Mae hi hefyd yn datblygu ac yn cyfarwyddo sioe gerdd newydd gyda’r bardd/cyfansoddwraig, Alicia Jo Rabins. Mae hi’n alumnus o Jacques Lecoq, Coleg Barnard, Emerge NYC, a’r New York Neo-Futurists.