2023 Iris Prize

Required Reading

Young lovers flirt in a library but face challenges outside of the four walls.

DIRECTOR:

Iniyavan Elumalai

PRODUCER:

Iniyavan Elumalai, Jort Blokpoel

WRITER:

Iniyavan Elumalai, Jort Blokpoel

RELEASE YEAR:

2023

Netherlands, 15 Minutes

Mae cariadon ifanc yn fflyrtio mewn llyfrgell ond yn wynebu heriau y tu allan i’r pedair wal.

Born in India, Iniyavan Elumalai moved to the Netherlands in 2011. His first short film Required Reading exploring the complexities in a non-binary romance won Best Dutch Short at Roze Filmdagen. It has played in several festivals including Frameline, Out on Film, and is nominated for the Iris Prize in Cardiff.

He aspires to become a humanist filmmaker, with an emphasis on stories from queer and other marginalised communities.


Yn enedigol o India, symudodd Iniyavan Elumalai i’r Iseldiroedd yn 2011. Enillodd ei ffilm fer gyntaf Required Reading, sy’n archwilio cymhlethdodau mewn rhamant anneuaidd, wobr Best Dutch Short yn Roze Filmdagen. Mae wedi chwarae mewn sawl gŵyl gan gynnwys Frameline, Out on Film, ac mae wedi’i henwebu ar gyfer Gwobr Iris yng Nghaerdydd.
Mae’n dyheu am fod yn wneuthurwr ffilmiau dyneiddiol, gyda phwyslais ar straeon o gymunedau queer a chymunedau ymylol eraill.