Iris Prize Best British Short films head to Channel 4 and available to stream for one whole year

• Watch the three Best British programmes on Channel 4 and then released onto Channel 4 streaming for 12 months
• Sara Harrak’s F**KED wins Iris Prize Best British Short sponsored by Film4 and Pinewood Studios
• “Iris – like Film4 – continues to showcase some the of the most distinctive new film talents emerging from the UK” Tim Highsted, Channel 4
Channel 4 logo - Iris Prize Film Festival
The 15 LGBTQ+ films shortlisted for the 2023 Iris Prize Best British Short sponsored by Film4 and Pinewood Studios will be broadcast on Channel 4 and released onto Channel 4 streaming beginning Thursday 2 November. The films can be enjoyed as three themed programmes namely Hook, Line and Sinker;Expressing Myself; and Internal Conflict. You can also watch them as individual films. The first programme will be broadcast on Thursday 2 November 2023 after 1.55hrs (early hours of 3 November) and will continue to be available on Channel 4 streaming until October 2024.
The programme Hook, Line and Sinker will be broadcast on Channel 4 on Thursday 2 November at 1.55hrs. This programme includes the winning short F**ked, directed by Sara Harrak. Films Include:
 • Ted & Noel | Dir. Julia Alcamo | 25 mins
 • Longing | Dir. Courteney Tan | 12 mins
 • Ticker | Dir. Thom Petty | 9 mins
 • Requiem | Dir. Emma Gilbertson | 25 mins
 • F**ked | Dir. Sara Harrak | 6 mins

Expressing Myself will be broadcast on Channel 4 on Thursday 9 November at 02.50hrs. Films Include:
 • Lemon | Dir. Tala Nahas | 13 mins
 • Fortune Favours the Fantabulous | Dir. Emmanuel Li | 24 mins
 • Stone | Dir. Jake Graf and Hannah Graf |13 mins
 • Goodbye Python | Dir. Frankie Fox | 9 mins

And Internal Conflict will be broadcast on Channel 4 on Thursday 16 November at 01.00hrs. This will be confirmed on Wednesday 1 November. Films Include:
 • Just Passing | Dir. Sophie Austin | 13 mins
 • The Talent | Dir. Thomas May Bailey | 15 mins
 • Malcolm | Dir. Caleb J. Roberts | 11 mins
 • Realness with a Twist | Dir. Cass Kaur Virdee | 12 mins
 • Betty & Jean | Dir. Elinor Randle | 8 mins
 • Bleach | Dir. Daniel Daniel | 19 mins

For clarity, when scheduling, broadcasters refer to the early hours of a morning as part of the transmission day before – so in layman's terms, the films will be available from 1.55am on Friday 3 November. Film4 is the title sponsor of the festival’s Best British Short film competition, acquiring broadcast and streaming rights to the 15 shortlisted films, which were free to view by a UK-wide audience for the first time in 2020.
Tim Highsted, Senior Editor, Acquired Feature Films for Film4, who chaired the jury for Best British Short, said: “I’m delighted to continue Film4’s support of the Iris Prize Best British Short with all this year’s shortlist of titles, including the winning film F**KED, released onto Channel 4 streaming as well as being broadcast on Channel 4. Iris – like Film4 – continues to showcase some the of the most distinctive new film talents emerging from the UK and this year’s selection once again offers an array of compelling stories about the LBGTQ+ experience.”

Berwyn Rowlands, Festival Director said:  "Our partnership with Film4 on Channel 4 is in its 4th year and has always been significant in allowing Iris to share LGBTQ+ stories with a new audience. “This partnership also gives new British filmmaking talent the exposure they deserve. Many will go on to become story tellers respected for making sure diversity is at the heart of their work. “I am beyond proud that Iris and Film4 can work together like this, supporting the next generation of filmmaking talent whilst also offering the UK audience an opportunity to experience fresh LGBTQ+ stories."

Iris Prize will return next year: Tuesday 8 October – Sunday 13 October 2024, and is online until the end of October.


watch 2023 Best British Trailer


Ffilmiau byrion Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris yn mynd i Channel 4 ac ar gael i'w ffrydio am flwyddyn gron

 • Gwyliwch y tair rhaglen Brydeinig orau ar Channel 4 ac yna ar ffrydio Channel 4 am 12 mis
 • F**KED gan Sara Harrak yn ennill Gwobr Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris a noddir gan Film4 a Pinewood Studios
 • "Mae Iris - fel Film4 – yn parhau i arddangos rhai o'r talentau ffilm newydd mwyaf nodedig sy'n dod i'r amlwg o'r DU" Tim Highsted, Channel 4

Bydd y 15 ffilm LHDTQ+ a oedd ar restr fer Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain Gwobr a noddir gan Film4 a Pinewood Studios 2023 yn cael eu darlledu ar Channel 4 a'u rhyddhau ar ffrydio Channel 4 gan ddechrau ddydd Iau, 2 Tachwedd.


Gellir mwynhau'r ffilmiau fel tair rhaglen thematig sef Hook, Line a Sinker; Expressing Myself; ac Internal Conflict. Gallwch hefyd eu gwylio fel ffilmiau unigol. Bydd y rhaglen gyntaf yn cael ei darlledu ddydd Iau 2 Tachwedd 2023 ar ôl 1.55 o'r gloch (oriau mân 3 Tachwedd), a bydd yn parhau i fod ar gael ar ffrydio Channel 4 tan fis Hydref 2024.


Ticker - Best British Channel 4Bydd y rhaglen Hook, Line and Sinker yn cael ei darlledu ar Channel 4 nos Iau 2 Tachwedd am 1.55 o'r gloch. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys F**ked, y ffilm fer fuddugol, wedi'i chyfarwyddo gan Sara Harrak. Mae'r ffilmiau'n cynnwys:
 • Ted & Noel | Dir. Julia Alcamo | 25 mun
 • Longing | Dir. Courteney Tan | 12 mun
 • Ticker | Dir. Thom Petty | 9 mun
 • Requiem | Dir. Emma Gilbertson | 25 mun
 • F**ked | Dir. Sara Harrak | 6 mun
Stone - Best British Channel 4Bydd Expressing Myself yn cael ei darlledu ar Channel 4 nos Iau 9 Tachwedd am 02.50 o'r gloch. Mae'r ffilmiau'n cynnwys:
 • Lemon | Dir. Tala Nahas | 13 mun
 • Fortune Favours the Fantabulous | Dir. Emmanuel Li | 24 mun
 • Stone | Dir. Jake Graf and Hannah Graf |13 mun
 • Goodbye Python | Dir. Frankie Fox | 9 mun
RWAT - Best British Channel 4Bydd Internal Conflict yn cael ei darlledu ar Channel 4 nos Iau 16 Tachwedd am 01.00 o'r gloch. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau ddydd Mercher 1 Tachwedd. Mae'r ffilmiau'n cynnwys:
 • Just Passing | Dir. Sophie Austin | 13 mun
 • The Talent | Dir. Thomas May Bailey | 15 mun
 • Malcolm | Dir. Caleb J. Roberts | 11 mun
 • Realness with a Twist | Dir. Cass Kaur Virdee | 12 mun
 • Betty & Jean | Dir. Elinor Randle | 8 mun
 • Bleach | Dir. Daniel Daniel | 19 mun
Er eglurder, wrth amserlennu, mae darlledwyr yn cyfeirio at oriau mân bore fel rhan o'r diwrnod darlledu o'r blaen – felly yn nhermau lleygwr, bydd y ffilmiau ar gael o 1.55am ddydd Gwener 3 Tachwedd. Film4 yw noddwr teitl cystadleuaeth Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain yr ŵyl, gan ennill hawliau darlledu a ffrydio i'r 15 ffilm ar y rhestr fer, a oedd yn rhad ac am ddim i'w gweld gan gynulleidfa ledled y DU am y tro cyntaf yn 2020.

Dywedodd Tim Highsted, Uwch Olygydd, Ffilmiau Nodwedd Caffaeledig ar gyfer Film4, a gadeiriodd y rheithgor ar gyfer Ffilm Fer Gorau Ym Mhydain: "Rwy'n falch iawn o barhau â chefnogaeth Film4 i'r Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain gyda rhestr fer eleni o deitlau, gan gynnwys y ffilm fuddugol F**KED, a ryddhawyd ar ffrydio Channel 4 yn ogystal â chael ei darlledu ar Channel 4. Mae Iris - fel Film4 - yn parhau i arddangos rhai o'r talentau ffilm newydd mwyaf nodedig sy'n dod i'r amlwg o'r DU ac unwaith eto mae detholiad eleni yn cynnig amrywiaeth o straeon cymhellol am y profiad LHDTQ+."


Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl: "Mae ein partneriaeth gyda Film4 a Channel 4 yn ei 4edd flwyddyn ac mae wedi bod yn arwyddocaol erioed wrth ganiatáu i Iris rannu straeon LHDTQ+ gyda chynulleidfa newydd. "Mae'r bartneriaeth hon hefyd yn rhoi'r amlygiad y maent yn ei haeddu i dalent gwneud ffilmiau Prydeinig newydd. Bydd llawer ynn datblygu i fod yn storïwyr sy'n cael eu parchu am sicrhau bod amrywiaeth wrth wraidd eu gwaith. "Rwy'n hynod falch y gall Iris a Film4 gydweithio fel hyn, gan gefnogi'r genhedlaeth nesaf o dalent gwneud ffilmiau tra hefyd yn cynnig cyfle i gynulleidfa'r DU brofi straeon LHDTC+ ffres."


Bydd Gwobr Iris yn dychwelyd y flwyddyn nesaf: Dydd Mawrth 8 Hydref – Dydd Sul 13 Hydref 2024, ac mae ar-lein tan ddiwedd mis Hydref.