Best of British 2022

• 15 short films from the UK make the cut for the Iris Prize Best British Supported by Film4 award
• 3 Welsh films included in the shortlist
• New award for 2022 – Best British Performance
• Jury members announced for the Iris Prize, Best British, and Best British performance
• Iris welcomes international and domestic filmmakers back to the first face-to-face festival since 2019
Organisers of the Iris Prize LGBTQ+ Film Festival are delighted to announce the shortlist of 15 films competing for the Iris Prize Best British Supported by Film4 award.  Also revealed are the two juries for the main prizes, with Bard Ydén, senior programmer at the Norwegian Short Film Festival, chairing the international jury, and Tim Highsted, Senior Film Editor of acquired feature films for Channel4, chairing the Best British jury. Skinny Fat - Best Of British 2022 The 15 films shortlisted for the Iris Prize Best British Supported by Film4 award include three films made in Wales:
 • Skinny Fat (Mathew David);
 • Nant (Tom Chetwode Barton); and
 • Jelly (Samantha O’Rourke).
The films are presented in three separate programmes, with stories ranging from a teenage footballer coming to terms with his sexuality to a group of Regency-era women gossiping on the street about a notorious gay scandal, and a gay priest’s life-changing encounter with a rent boy, based on a true story.
Iris Prize 2022 – Best British Films:
 • Homebird | Dir. Caleb J. Roberts
 • The Piss Witch | Dir. Jason Barker
 • Keep off the Grass | Dir. Francis Rudd
 • Nant | Dir. Tom Chetwode Barton
 • Silence | Dir. TJ O Grady Peyton
 • Fluorescent Adolescent | Dir. Charlie Sharp
 • Tommies – Dir. Brian Fairbairn and Karl Eccleston
 • Hornbeam – Dir. Mark Pluck
 • A Fox in the Night – Dir. Keeran Anwar Blessie
 • Jim – Dir. Tom Young
 • Jelly | Dir. Samantha O’Rourke
 • Skinny Fat | Dir. Mathew David
 • The Rev | Dir. Fabia Martin
 • Queer Parivaar | Dir. Shiva Raichandani
 • Looking for Barbara – Dir. Helen Kilbride

Berwyn Rowlands, Iris Prize Film Festival Director, said:
'We are thrilled to be able to present to our audiences 15 short films made in Britain and supported by one of the most LGBTQ+-friendly broadcasters and champion of the Iris Prize.’ 
This year’s Best British award marks the continuation of a three-year sponsorship agreement with British producer/broadcaster Film4. The agreement will see Film4 acquire broadcast and streaming rights to each of the 15 British LGBTQ+ short films shortlisted for the Iris Prize Best British Short Supported by Film4. All of the nominated films are eligible for consideration for BAFTA and can automatically be entered by the filmmakers.  The winner will receive a package of services sponsored by Pinewood Studios Group.

You can view all the shortlisted films with extra details about the directors and images by following this link:

The Iris Prize Best British Short Supported by Film4 montage can be viewed here:


Iris Prize Jury (International) 2022: 
 • Bard Yden, (CHAIR)
 • Roxy Bourdillon, Diva Magazine
 • Alastair James, Attitude Magazine
 • Davinia-Louise Green, Stonewall Cymru
 • Graham Cantwell, Who We Love
 • Dennis Shiners, Barrio Boy
 • Kamil Krawczycki, Elephant
 • Norena Shopland, Historian
 • Guto Rhun, S4C
 • Sam Arbor, Iris Prize Winner 2021

Iris Prize Best British Jury 2022:
 • Tim Highsted, Channel 4 Television, (CHAIR)
 • Yan White, The Queer Emporium,
 • Rania Vamvaka, Glitter Cymru
 • Dr Emily Garside, Writer
 • Adam Ali, Iris Prize Winner 2021
Iris Prize Best British Performance Jury 2022:
 • Leo LeBeau, Birthday Boy
 • James Bell, Birthday Boy

Jury announcements for 2022 – full details on the juries are here:


Berwyn Rowlands, Iris Prize Film Festival Director, added:
'We are pleased to announce a brand new performance award this year, sponsored by Out and Proud, Iris Prize Best British Performance. Our 17 jurors this year for both the international prize and Best British awards represent the very best from our industry and LGBTQ+ community, with some returning alumni in their midst, such as Dennis Shinners (Area X, 2017, and Barrio Boy, 2014), and Adam Ali and Sam Arbor (Iris Prize winners, 2021 with BABA), and Norena Shopland, the Welsh author of LGBTQ+ histories. We are also excited to be welcoming a host of filmmakers from home and abroad, along with cinema lovers from all over the country.  This is the first “proper” Iris since 2019 and we can’t wait for 11 October to come.’

 • 15 ffilm fer o'r DU yn cyrraedd y rhestr fe ar gyfer Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4
 • 3 ffilm o Gymru wedi eu cynnwys ar y rhestr fer
 • Gwobr newydd ar gyfer 2022 - Y Perfformiad Prydeinig Gorau
 • Cyhoeddi aelodau'r rheithgor ar gyfer Gwobr Iris, Gwobr y Gorau Ym Mhrydain, a'r perfformiad Prydeinig Gorau
 • Iris yn croesawu gwneuthurwyr ffilmiau rhyngwladol a domestig yn ôl i'r ŵyl wyneb-yn-wyneb gyntaf ers 2019
Mae'n bleser gan drefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris gyhoeddi'r rhestr fer o 15 ffilm sy'n cystadlu am wobr Iris Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4.  Datgelir hefyd y ddau reithgor ar gyfer y prif wobrau, gyda Bard Ydén, uwch raglennydd yng Ngŵyl Ffilm Fer Norwy, yn cadeirio'r rheithgor rhyngwladol, a Tim Highsted, Uwch Olygydd Ffilm ffilmiau nodwedd caffaeledig ar gyfer Channel4, yn cadeirio'r rheithgor y Gorau Y Mhrydain. Mae'r 15 ffilm ar restr fer gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4 yn cynnwys tair ffilm a wnaed yng Nghymru:
 • Skinny Fat (Mathew David);
 • Nant (Tom Chetwode Barton); a
 • Jelly (Samantha O'Rourke).
Cyflwynir y ffilmiau mewn tair rhaglen ar wahân, gyda straeon yn amrywio o bêl-droediwr yn ei arddegau yn dod i delerau â'i rywioldeb i grŵp o fenywod o gyfnod y Rhaglywiaeth yn clecian ar y stryd am sgandal hoyw enwog, a chyfarfyddiad sy'n newid bywyd offeiriad hoyw gyda bachgen rhent, sy’n seiliedig ar stori wir.
Gwobr Iris 2022 – y Gorau Ym Mhrydain:
 • Homebird | Cyf. Caleb J. Roberts
 • The Piss Witch | Cyf. Jason Barker
 • Keep off the Grass | Cyf. Francis Rudd
 • Nant | Cyf. Tom Chetwode Barton
 • Silence | Cyf. TJ O Grady Peyton
 • Fluorescent Adolescent | Cyf. Charlie Sharp
 • Tommies – Cyf. Brian Fairbairn a Karl Eccleston
 • Hornbeam – Cyf. Mark Pluck
 • A Fox in the Night – Cyf. Keeran Anwar Blessie
 • Jim – Cyf. Tom Young
 • Jelly | Cyf. Samantha O’Rourke
 • Skinny Fat | Cyf. Mathew David
 • The Rev | Cyf. Fabia Martin
 • Queer Parivaar | Cyf. Shiva Raichandani
 • Looking for Barbara – Cyf. Helen Kilbride

Meddai Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris:
'Rydym wrth ein boddau i allu cyflwyno i'n cynulleidfaoedd 15 ffilm fer wnaed ym Mhrydain sydd wedi'u cefnogi gan un o'r darlledwyr mwyaf cyfeillgar i bobl LHDTQ+, a pencampwr Gwobr Iris.'
Mae gwobr Gorau Ym Mhrydain eleni yn nodi parhad cytundeb nawdd tair blynedd gyda'r cynhyrchydd/darlledwr Prydeinig Film4. Bydd y cytundeb yn golygu bod Film4 yn caffael hawliau darlledu a ffrydio i bob un o'r 15 ffilm fer LHDTQ+ Prydeinig sydd ar restr fer Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4. Mae'r holl ffilmiau a enwebwyd yn gymwys i'w hystyried ar gyfer BAFTA a gellir eu cynnwys yn awtomatig gan y gwneuthurwyr ffilmiau.  Bydd yr enillydd yn derbyn pecyn o wasanaethau a noddir gan Pinewood Studios Group.

Gallwch weld yr holl ffilmiau ar y rhestr fer gyda manylion ychwanegol am y cyfarwyddwyr a delweddau drwy ddilyn y ddolen hon:  https://irisprize.org/2022-best-british-shortlist/

Gellir gweld montage fer Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4 yma:


Rheithgor Gwobr Iris (Rhyngwladol) 2022: 
 • Bard Yden, (CADEIRYDD)
 • Roxy Bourdillon, Cylchgrawn Diva
 • Alastair James, Cylchgrawn Attitude
 • Davinia-Louise Green, Stonewall Cymru
 • Graham Cantwell, Who We Love
 • Dennis Shiners, Barrio Boy
 • Kamil Krawczycki, Elephant
 • Norena Shopland, Hanesydd
 • Guto Rhun, S4C
 • Sam Arbor, Enillydd Gwobr Iris 2021
  Rheithgor Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain 2022:
 • Tim Highsted, Channel 4 Television, (CADEIRYDD)
 • Yan White, The Queer Emporium,
 • Rania Vamvaka, Glitter Cymru
 • Dr Emily Garside, Writer
 • Adam Ali, Enillydd Gwobr Iris 2021
Rheithgor Gwobr Iris Perfformiad Prydeinig Gorau 2022:
 • Leo LeBeau, Birthday Boy
 • James Bell, Birthday Boy

Cyhoeddi’r rheithgorau ar gyfer 2022 – cewch yr holl fanylion am y rheithgorau fan hyn: https://irisprize.org/2022-juries/


Ychwanegodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris:
'Rydym yn falch o gyhoeddi gwobr perfformiad newydd sbon eleni, wedi ei noddi gan Out and Proud, Gwobr Iris Perfformiad Prydeinig Gorau. Mae ein 17 rheithgor eleni ar gyfer y wobr ryngwladol a gwobrau Prydeinig Gorau yn cynrychioli'r gorau o'n cymuned diwydiannol a LHDTQ+, gyda rhai cyn-enillwyr yn eu plith, megis Dennis Shinners (Ardal X, 2017, a Barrio Boy, 2014), ac Adam Ali a Sam Arbor (enillwyr Gwobr Iris, 2021 gyda BABA), a Norena Shopland, awdur hanesion Cymreig LHDTQ+ . ‘Rydyn ni hefyd yn gyffrous i fod yn croesawu llu o wneuthurwyr ffilmiau o gartref a thramor, ynghyd â phobl sy’n dwlu ar ffilmiau o bob cwr o'r wlad.  Dyma'r Iris "iawn" cyntaf ers 2019 a gallwn ni ddim aros am 11 Hydref.’