Iris 2022 hosts a retrospective of Norwegian Shorts – “Norway LGBTQ+ Focus”.

Cardiff-based film festival to host retrospective of LGBTQ+ short films from Norway

50th anniversary of the decriminalisation of homosexuality in Norway

Iris welcomes international and domestic filmmakers back to the first face-to-face festival since 2019
The Cardiff-based Iris Prize LGBTQ+ film festival is thrilled to announce that they are hosting a retrospective called NORWAY FOCUS, the during the six-day celebration of queer cinema which opens on Tuesday 11 October 2022. The retrospective is supported by the Norwegian Embassy and the Norwegian Film Institute. Both Iris and Cardiff have strong links with Norway, through Roald Dahl and the historic Norwegian Church which stands on the waterfront in Cardiff Bay, to Magnus Mork, winner of the 2010 Iris Prize with The Samaritan, and now Bård Ydén the Executive Director and Artistic Director of Oslo/Fusion International Film Festival chairing the 2022 Iris Jury. To mark the 50th anniversary of the decriminalisation of homosexuality in Norway, Bård has created a special retrospective of LGBTQ+ short films from Norway for Iris. These films are available to view on our on-line festival until the end of October.
Norway LGBTQ+ Focus - MagnusIris is also welcoming back Magnus Mork, who will be talking about LGBTQ+ film making in Norway (Wednesday 12 October 16:00) with Bard Ydén after screening The Samaritan, the short film that won the Iris Prize for Magnus. Hello World, a documentary by Kenneth Elvebakk is also being shown as part of our education day (Thursday 13 October 12:00) at Chapter Arts Centre, with Into Film. Hello World - Norway LGBTQ+ Focus
Berwyn Rowlands, Iris Prize Film Festival Director, said: Iris is thrilled to welcome back to the festival Magnus Mork, who not only won in 2010 but came back to Cardiff to film and direct Burger, one of the most popular and successful short films made with Iris Prize money and facilities. ‘The retrospective is timely in that it comes 50 years after the decriminalisation of homosexuality in Norway and we are grateful for the support from the Norwegian Embassy and the Norwegian Film Institute.’
The celebrations will be recognised during a drinks reception to take place at Atrium, USW before the 2022 Iris Awards Show.
Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris 2022 yn cynnal golwg yn ôl o ffilmiau byrion o Norwy
  • Gŵyl ffilm yng Nghaerdydd i gynnal golwg yn ôl o ffilmiau byrion LHDTQ+ o Norwy
  • 50 mlynedd ers dad-droseddoli cyfunrywioldeb gwrywaidd yn Norwy
  • Iris yn croesawu gwneuthurwyr ffilmiau rhyngwladol a domestig yn ôl i'r ŵyl wyneb-yn-wyneb gyntaf ers 2019
  Norway LGBTQ+ Focus - The Samaritan Mae gŵyl ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris, sydd wedi'i lleoli yng Nghaerdydd, wrth ei bodd yn cyhoeddi ei bod yn cynnal golwg yn ôl o'r enw FFOCWS NORWY, yn ystod dathliad chwe diwrnod sinema queer a fydd yn agor ddydd Mawrth 11 Hydref 2022. Cefnogir yr olwg yn ôl gan Lysgenhadaeth Norwy a Sefydliad Ffilm Norwy. Mae gan Iris a Chaerdydd gysylltiadau cryf â Norwy, drwy Roald Dahl a'r Eglwys Norwyaidd hanesyddol sy'n sefyll ar lan y dŵr ym Mae Caerdydd, i Magnus Mork, enillydd Gwobr Iris 2010 gyda The Samaritan, a bellach Bård Ydén, Cyfarwyddwr Gweithredol a Chyfarwyddwr Artistig Gŵyl Ffilm Ryngwladol Oslo/Fusion, yn cadeirio Rheithgor Iris 2022. I nodi 50 mlynedd ers dad-droseddoli cyfunrywioldeb gwrywaidd yn Norwy, mae Bård wedi creu golwg yn ôl arbennig o ffilmiau byrion LHDTQ+ o Norwy ar gyfer Iris. Mae'r ffilmiau hyn i'w gweld ar ein gŵyl ar-lein tan ddiwedd mis Hydref. Norway LGBTQ+ FocusMae Iris hefyd yn croesawu Magnus Mork yn ôl, a fydd yn siarad am greu ffilmiau LHDTQ+ yn Norwy (dydd Mercher 12 Hydref 16:00) gyda Bard Ydén ar ôl dangos The Samaritan, y ffilm fer Magnus a enillodd Wobr Iris. Mae Hello World, ffilm ddogfen gan Kenneth Elvebakk hefyd yn cael ei dangos fel rhan o'n diwrnod addysg (dydd Iau 13 Hydref 12:00) yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, gydag Into Film.
Meddai Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris: 'Mae Iris wrth ei bodd i groesawu'n ôl i'r ŵyl Magnus Mork, a enillodd nid yn unig yn 2010 ond a ddaeth yn ôl i Gaerdydd i ffilmio a chyfarwyddo Burger, un o'r ffilmiau byrion mwyaf poblogaidd a llwyddiannus a wnaed gydag arian a chyfleusterau Gwobr Iris. 'Mae'r olwg yn ôl yn amserol gan ei fod yn dod 50 mlynedd ar ôl dad-droseddoli cyfunrywioldeb gwrywaidd yn Norwy ac rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth gan Lysgenhadaeth Norwy a Sefydliad Ffilm Norwy.'
Caiff y dathliadau eu cydnabod yn ystod derbyniad diodydd i’w gynnal yn Atrium, PDC cyn Sioe Wobrwyo Iris 2022.