Update – Iris Prize 2020 to go ahead as planned

• Iris team are still hard at work from home on delivering Iris Prize LGBT+ Film Festival 2020
• Festival submissions are OPEN for short films & features


Iris HQ may currently be closed due to the COVID-19 pandemic, but team Iris are still hard at work from home, making plans for the upcoming festival. We are still reading and responding to your emails and keeping in touch via social media. We are looking forward to delivering the 14th edition of Iris Prize LGBT+ Film Festival from 6 – 11 October 2020 as planned. Over the coming months, we’ll continue working on building what we hope will be another amazing celebration of LGBT+ film in our home city of Cardiff. What Will You See in Cardiff? Have you made or know about a fabulous LGBT+ short film? If it’s new we want to see it! Our 2020 submissions process is currently open, with the first Early Bird deadline coming up on Monday 30 March. We’re excited to put together a programme of outstanding LGBT+ film from around the world (and we want to see features as well as shorts!) to share with you all in October. We extend our love, solidarity and support to all during this difficult period. Look after each other, and we hope to see you in Cardiff this October for Iris Prize LGBT+ Film Festival 2020. Team Iris
Er bod pencadlys Iris ar gau ar hyn o bryd oherwydd pandemig COVID-19, mae tîm Iris yn dal i weithio'n galed o’u cartrefi, gan wneud cynlluniau ar gyfer yr ŵyl sydd i ddod. Rydym yn dal i ddarllen ac ymateb i'ch e-byst a chadw mewn cysylltiad trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno 14eg Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris rhwng 6 - 11 Hydref 2020 fel y cynlluniwyd. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn parhau i weithio ar adeiladu'r hyn y gobeithiwn fydd yn ddathliad anhygoel arall o ffilm LHDT+ yn ein cartref, Caerdydd. Beth welwch chi yng Nghaerdydd? Ydych chi wedi gwneud neu yn gwybod am ffilm fer LHDT+ wych? Os yw'n un newydd rydyn ni am ei gweld! Mae ein proses cyflwyno ar gyfer 2020 ar agor ar hyn o bryd, gyda'r dyddiad cau Cyw Cynnar cyntaf ar ddydd Llun 30 Mawrth. Rydyn ni'n gyffrous i lunio rhaglen o ffilmiau LHDT+ ragorol (ac rydyn ni eisiau gweld ffilmiau nodwedd yn ogystal â ffilmiau byrion!) o bob cwr o'r byd, i'w rhannu gyda chi oll ym mis Hydref. Rydym yn estyn ein cariad, ein hundod, a'n cefnogaeth i bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gofalwch am eich gilydd, a gobeithiwn eich gweld yng Nghaerdydd ym mis Hydref ar gyfer Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris 2020. Tîm Iris