Alastair James

2023 Iris Prize Jury

Alastair is a journalist with Attitude Magazine, the best-selling gay magazine in the UK and Europe. Before this Alastair worked in Cardiff as a Broadcast Journalist with BBC Wales and has previously attended the Iris Festival as an audience member. This marks his second time on a jury, helping decide the Iris Prize. He is honoured to be a part of the Festival this year and to experience and award LGBTQ content and creators.


Mae Alastair yn newyddiadurwr gyda Chlychgrawn Attitude, y cylchgrawn hoyw sy’n gwerthu orau yn y DU ac Ewrop. Cyn hyn bu Alastair yn gweithio yng Nghaerdydd fel Newyddiadurwr Darlledu gyda BBC Cymru ac mae wedi mynychu Gŵyl Iris fel aelod o’r gynulleidfa o’r blaen. Dyma ei eildro ar reithgor, gan helpu i benderfynu ar enillydd Gwobr Iris. Mae’n anrhydedd iddo fod yn rhan o’r Ŵyl eleni a phrofi a gwobrwyo cynnwys a chrewyr LHDTQ.