Carla Fraser

Iris Prize Jury 2021

Carla most recently co-wrote, produced and starred in the internationally award-winning short ‘Wings’, alongside national treasures Miriam Margolyes and Virginia McKenna.  

Having trained as an actress at the Guildford School of Acting Conservatoire, Carla has gone on to develop an appreciation for both sides of the camera.  

Outside of performance, Carla is a keen conservationist with a passion for wildlife; but often merges the two worlds, such as her short film ‘Grey Future’ in support of better protection for elephant and rhino populations. 


Ar ôl hyfforddi fel actores, mae Carla Fraser wedi datblygu gwerthfawrogiad o ddwy ochr y camera. Bu’n cyd-ysgrifennu, cynhyrchu, a serennu ochr yn ochr â thrysorau cenedlaethol Miriam Margolyes a Virginia McKenna yn y ffilm fer arobryn Wings, a enillodd Wobr Cynulleidfa Gwobr Iris yn 2020. Yn ogystal â pherfformio, mae Carla yn gadwraethwraig frwd sydd ag angerdd am fywyd gwyllt fel y dangosir yn ei ffilm fer Grey Future, sy’n cefnogi gwell amddiffyniad i eliffantod a rhinoserosiaid.