Cherie Federico

2023 Iris Prize Jury

Cherie Federico is the Director and co-founder of Aesthetica, the internationally acclaimed British art and culture brand that began with Aesthetica Magazine in 2002. Now in its 20th year, Aesthetica has grown into a multi-platform brand with an international audience of 500,000+.

With a focus on talent development in art, photography, film and literature, Aesthetica’s portfolio of awards and events celebrate excellence from both new and established practitioners who are contributing to the global dialogue on how art helps us to make sense of our complicated world. These comprise the Aesthetica Short Film Festival, the Art Prize, the Future Now Symposium and the Creative Writing Award.


Cherie Federico yw Cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Aesthetica, y brand celf a diwylliant Prydeinig o fri rhyngwladol a ddechreuodd gydag Aesthetica Magazine yn 2002. Bellach yn ei 20fed flwyddyn, mae Aesthetica wedi tyfu i fod yn frand aml-lwyfan gyda chynulleidfa ryngwladol o 500,000+ . Gyda ffocws ar ddatblygu talent mewn celf, ffotograffiaeth, ffilm a llenyddiaeth, mae portffolio gwobrau a digwyddiadau Aesthetica yn dathlu rhagoriaeth gan ymarferwyr newydd a sefydledig sy’n cyfrannu at y ddeialog fyd-eang ar sut mae celf yn ein helpu i wneud synnwyr o’n byd cymhleth. Mae’r rhain yn cynnwys Gŵyl Ffilm Fer Aesthetica, y Wobr Gelf, Symposiwm Future Now a’r Wobr Ysgrifennu Creadigol.