Helios B

Helios B. is a producer and founder of Trans+ on Screen, a network of trans+ and non-binary professionals working in Film & TV.


Mae Helios B. yn gynhyrchydd ac yn sylfaenydd Trans+ on Screen, rhwydwaith o weithwyr proffesiynol traws+ ac anneuaidd sy’n gweithio ym maes Ffilm a Theledu.