Muffin Hix - 2023 Best British Jury

Muffin Hix

2023 Best British Jury

Muffin (she/they) works in Equality, Diversity and Inclusion at Tate, supporting people and projects across the four galleries in London, Liverpool and St. Ives. She was previously Head of Programme for Fringe! Queer Film & Arts Fest in London, programmer for The Lost Picture Show pop-up picture palace, and has worked behind-the-scenes on dozens of film festivals for almost two decades including BFI Flare: London LGBTIQ+ Film Festival; Sundance: London;  BFI London Film Festival; Open City Documentary Festival; London Indian Film Festival;  London Short Film Festival; and BFI Future Film Festival. She holds an MA Film Curating from Birkbeck.


Mae Muffin (hi/nhw) yn gweithio ym maes Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Tate, gan gefnogi pobl a phrosiectau ar draws y pedair oriel yn Llundain, Lerpwl a St. Ives. Cyn hynny, hi oedd Pennaeth Rhaglen Fringe! Queer Film & Arts Fest yn Llundain, rhaglennydd ar gyfer The Lost Picture Show pop-up picture palace, ac mae wedi gweithio y tu ôl i’r llenni ar ddwsinau o wyliau ffilm am bron i ddau ddegawd gan gynnwys BFI Flare: London LGBTIQ+ Film Festival; Sundance: London; BFI London Film Festival; Open City Documentary Festival; London Indian Film Festival; London Short Film Festival; a BFI Future Film Festival. Mae ganddi MA mewn Curadu Ffilm o Birkbeck.