Pauline Williams

Iris Prize Jury 2019

Producer, writer and former co-director of Gaucho production company responsible for award winning feature films One Full Moon, Leaving Lenin, The Making of Maps and Bafta award winning TV drama series’ Teulu (Family), Tair Chwaer (Three Sisters) & Profens Experienced producer of long running popular drama series and drama documentaries for S4C, BBC & C4. Mentor & producer oshort film projects nurturing new directors & writers. Currently working as project manager on Off y Grid for Film Hub Wales & developing drama & film projects.  

Cynhyrchydd, awdur a chyn gyfarwyddwr cwmni Gaucho a fu’n gyfrifol am y ffilmiau arobryn Un Nos Ola Leuad, Gadael Lenin,Y Mapiwr a chyfresi teledu poblogaidd ac arobryn Teulu, Tair Chwaer a Profens. Cynhyrchydd ac awdur Sombreros, Tipyn o Stad a Blodau yn ogystal â dramau-dogfen i S4C, BBC a C4.  Mentor a chynhyrchydd ar brosiectau ffilmiau byrion i hyrwyddo cyfarwyddwyr ac awduron newydd. Ar hyn o bryd yn reolwr prosiect Off y Grid i Film Hub Wales tra’n datblygu syniadau drama a ffilm.