Somina ‘Mena’ Fombo

2023 Best British Jury

Somina ‘Mena’ Fombo is a director and co founder of Blak Wave Productions creating content for TV, film and digital across the BFI, BBC and C4. She is passionate about telling stories that challenge perspective and centre women, queer black and poc communities. Her last film The Glorious Ones premiered at BFI Flare London LGBTQ+ film festival in 2022 and she was the first winner of the Iris Prize documentary film fund, currently in production. Mena is also a global speaker with a brilliant TEDx Talk: No you Cannot Touch My Hair , a Breakthrough Leader with the TV Collective, a voting member of BAFTA and the creator of Boomflix – a new network supporting queer black women and non binary documentary filmmakers.


Mae Somina ‘Mena’ Fombo yn gyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Blak Wave Productions sy’n creu cynnwys ar gyfer teledu, ffilm a digidol ar draws BFI, y BBC a C4. Mae hi’n angerddol am adrodd straeon sy’n herio persbectif ac yn canoli menywod, cymunedau du a pobl o liw queer. Dangoswyd ei ffilm olaf The Glorious Ones am y tro cyntaf yng ngŵyl ffilm LHDTQ+ BFI Flare Llundain yn 2022 a hi oedd enillydd cyntaf cronfa ffilm ddogfen Gwobr Iris, sy’n cael ei chynhyrchu ar hyn o bryd. Mae Mena hefyd yn siaradwr byd-eang gyda TEDx Talk anhygoel No You Cannot Touch My Hair mae hi’n Arweinydd Arloesol gyda’r TV Collective, aelod pleidleisio o BAFTA a chrëwr Boomflix – rhwydwaith newydd sy’n cefnogi menywod du queer a gwneuthurwyr ffilmiau dogfen anneuaidd.