Tim Highsted

Best British Jury 2021

Tim Highsted is the Senior Film Editor of acquired feature films for Channel4 and its portfolio of channels. He has worked in the film industry since the mid-Eighties in arts and film programming and theatrical distribution at the Institute of Contemporary Arts in London.

He has previously worked at the San Francisco International Film Festival, as Deputy Director of the London Film Festival for the British Film Institute and as Programmer on the London Lesbian and Gay Film Festival.


Tim Highsted yw Uwch Olygydd Ffilmiau Nodwedd Caffaeledig Film4 ar gyfer Channel4 a’i bortffolio o sianeli. Mae wedi gweithio yn y diwydiant ffilm ers canol yr wythdegau ym maes rhaglennu celfyddydau a ffilm, a dosbarthu theatrig yn yr Institute of Contemporary Arts yn Llundain. Cyn hynny, gweithiodd yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol San Francisco, fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Llundain ar gyfer British Film Institute, ac fel Rhaglennydd yng Ngŵyl Ffilm Lesbiaidd a Hoyw Llundain.