Tim Highsted

2023 Best British Jury (Chair)

Tim Highsted is the Senior Film Editor of acquired feature films for Channel4 and its portfolio of channels. He has worked in the film industry since the mid-Eighties in arts and film programming and theatrical distribution at the Institute of Contemporary Arts in London. He has previously worked at the San Francisco International Film Festival, as Deputy Director of the London Film Festival for the British Film Institute and as Programmer on the London Lesbian and Gay Film Festival.


Tim Highsted yw Uwch Olygydd Ffilm ffilmiau nodwedd a gaffaelwyd ar gyfer Channel4 a’i bortffolio o sianeli. Mae wedi gweithio yn y diwydiant ffilm ers canol yr wythdegau mewn rhaglenni celfyddydol a ffilm a dosbarthiad theatrig yn Institute of Contemporary Arts yn Llundain. Mae wedi gweithio yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol San Francisco, fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Llundain ar gyfer British Film Institute ac fel Rhaglennydd ar Ŵyl Ffilmiau Lesbiaid a Hoyw Llundain.