YI WANG

Iris Prize Jury 2021

Yi Wang is the director and programmer of Queer East, an LGBTQ+ film festival that showcases queer cinema from East and Southeast Asia and seeks to amplify the voices of Asian communities in the UK. Outside his role at Queer East, Yi Wang works as a creative producer for performing arts and cross-cultural events. 


Yi Wang yw cyfarwyddwr a rhaglennydd Queer East, gŵyl ffilm LHDTQ+ sy’n arddangos sinema queer o Ddwyrain a De-ddwyrain Asia ac sy’n ceisio chwyddo lleisiau cymunedau Asiaidd yn y DU. Yn ogystal â’i rôl yn Queer East, mae’n gweithio fel cynhyrchydd creadigol ar gyfer y celfyddydau perfformio a digwyddiadau trawsddiwylliannol.