We are currently recruiting a new Chair and Trustee for Iris Prize. Please see below for details of both roles and how to apply.


chair – Iris Prize

Applications close at 5pm BST on Friday 14 May

Iris Prize is a year-round organisation for LGBT+ film, with a flagship festival each October in Cardiff, Wales. Over our 15year history, Iris Prize has become a leading voice in championing LGBT+ short film, and a significant event in the British film festival calendar. A BAFTA-qualifying festival for British film, Iris is also home of the Iris Prize £30,000 film award – the world’s largest short film prize.  

Building on the success of the Iris Prize LGBT+ Film Festival (which is produced by The Festivals Company), the charity undertakes work with schools and community groups in Wales to support filmmaking education and raise awareness in equality and diversity. 

Iris Prize is looking for a new chair to lead our Board of Trustees as we continue to build on our 15-year foundation of sharing LGBT+ film. The Chair’s aim is to enable the Board to fulfil their responsibilities for the overall governance and strategic direction of the charity.  

Our new chair will be an advocate and spokesperson for Iris as we continue to grow as a year-round organisation for LGBT+ film. This is an active role which requires a willingness to contribute strategically to Iris’ development and fundraising, and to share in Iris’ vision, values, and commitment to our mission.  

Full details of the role can be found here, including a comprehensive person specification.

Submit your application – Application Form

If you would like an informal discussion about the role prior to applying, please contact Berwyn Rowlands, Chief Executive, at berwyn@irisprize.org  


Trustee – Iris Prize

Applications close at 5pm BST on Friday 14 May

Iris Prize is a year-round organisation for LGBT+ film, with a flagship festival each October in Cardiff, Wales. Over our 15year history, Iris Prize has become a leading voice in championing LGBT+ short film, and a significant event in the British film festival calendar. A BAFTA-qualifying festival for British film, Iris is also home of the Iris Prize £30,000 film award – the world’s largest short film prize. 

Building on the success of the Iris Prize LGBT+ Film Festival (which is produced by The Festivals Company), the charity undertakes work with schools and community groups in Wales to support filmmaking education and raise awareness in equality and diversity. 

Iris Prize is looking for a new trustee to join our Board of Trustees us as we continue to build on our 15-year foundation of sharing LGBT+ film.  

The trustee will be an ambassador for Iris as we continue to grow as a year-round organisation for LGBT+ film. We would particularly welcome candidates who have lived experience in the LGBT+ communities and are familiar with the business of film production or exhibition.This is an active role which requires a willingness to contribute strategically to Iris’ development and to share in Iris’ vision, values, and commitment to our mission.  

Full details of the role can be found here, including a comprehensive person specification

Submit your application – Application Form

If you would like an informal discussion about the role prior to applying, please contact Berwyn Rowlands, Chief Executive, at berwyn@irisprize.org 


Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr – Gwobr Iris

Ceisiadau i’w derbyn erbyn 5pm BST ddydd Gwener 14 Mai

Sefydliad sy’n gweithredu drwy’r flwyddyn yw Gŵyl Iris, yn rhannu ffilm LHDT+, gyda gŵyl flaenllaw bob mis Hydref yng Nghaerdydd. Ers 15 mlynedd, mae Gwobr Iris wedi dod yn brif lais wrth hyrwyddo ffilm fer LHDT+, ac yn ddigwyddiad arwyddocaol yn nhendr calendr gŵyl ffilm Prydain. Yn ŵyl gymhwysol BAFTA ar gyfer ffilm fer Brydeinig, mae Iris hefyd yn gartref i wobr ffilm fer fwyaf y byd – £30,000 am Wobr Iris.

Gan adeiladu ar lwyddiant Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris (a gynhyrchir gan The Festivals Company), mae’r elusen yn ymgymryd â gwaith gydag ysgolion a grwpiau cymunedol yng Nghymru i gefnogi addysg cynhyrchu ffilmiau a chodi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae Gwobr Iris yn chwilio am gadeirydd newydd i arwain ein Bwrdd Ymddiriedolwyr wrth i ni barhau i adeiladu ar ein sylfaen 15 mlynedd o rannu ffilm LHDT+. Nod y Cadeirydd yw galluogi’r Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau am lywodraethu cyffredinol a chyfeiriad strategol yr elusen.

Bydd ein cadeirydd newydd yn eiriolwr ac yn llefarydd ar ran Iris wrth i ni barhau i dyfu fel sefydliad drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ffilm LHDT+. Mae hon yn rôl weithredol sy’n gofyn am barodrwydd i gyfrannu’n strategol at ddatblygiad a chodi arian Iris, ac i rannu gweledigaeth, gwerthoedd ac ymrwymiad Iris i’n cenhadaeth.

Mae manylion llawn y rôl i’w gweld yma, gan gynnwys manyleb person gynhwysfawr.

Cyflwyno eich cais – Ffurflen Gais

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cyn gwneud cais, cysylltwch â Berwyn Rowlands, Prif Weithredwr – berwyn@irisprize.org


Ymddiriedolwr – gwobr iris

Ceisiadau i’w derbyn erbyn 5pm BST ddydd Gwener 14 Mai.

Sefydliad sy’n gweithredu drwy’r flwyddyn yw Gŵyl Iris, yn rhannu ffilm LHDT+, gyda gŵyl flaenllaw bob mis Hydref yng Nghaerdydd. Ers 15 mlynedd, mae Gwobr Iris wedi dod yn brif lais wrth hyrwyddo ffilm fer LHDT+, ac yn ddigwyddiad arwyddocaol yn nhendr calendr gŵyl ffilm Prydain. Yn ŵyl gymhwysol BAFTA ar gyfer ffilm fer Brydeinig, mae Iris hefyd yn gartref i wobr ffilm fer fwyaf y byd – £30,000 am Wobr Iris.

Gan adeiladu ar lwyddiant Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris (a gynhyrchir gan The Festivals Company), mae’r elusen yn ymgymryd â gwaith gydag ysgolion a grwpiau cymunedol yng Nghymru i gefnogi addysg cynhyrchu ffilmiau a chodi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae Gwobr Iris yn chwilio am ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr wrth i ni barhau i adeiladu ar ein sylfaen 15 mlynedd o rannu ffilm LHDT+.

Bydd yr ymddiriedolwr yn llysgennad i Iris wrth i ni barhau i dyfu fel sefydliad drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ffilm LHDT+. Byddem yn croesawu’n arbennig ymgeiswyr sydd â phrofiad o lygad y cartref yn y cymunedau LHDT+ ac sy’n gyfarwydd â busnes cynhyrchu neu arddangos ffilmiau. Mae hon yn rôl weithredol sy’n gofyn am barodrwydd i gyfrannu’n strategol at ddatblygiad Iris ac i rannu yng ngweledigaeth, gwerthoedd ac ymrwymiad Iris i’n cenhadaeth.

Mae manylion llawn y rôl i’w gweld yma, gan gynnwys manyleb person gynhwysfawr.

Cyflwyno eich cais – Ffurflen Gais

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cyn gwneud cais, cysylltwch â Berwyn Rowlands, Prif Weithredwr – berwyn@irisprize.org