15 short films competing for LGBTQ+ Iris Prize Best British award revealed

• 15 short films from the UK make the cut for the Iris Prize Best British Short Supported by Film4 and Pinewood Studios
• Each of the shortlisted films will be streamed on Channel 4 for a year after the festival
• ‘This is the first time that we have announced the Best British shortlist to our valued and trusted Iris Prize Members, without whom many aspects of the festival would not be possible’
Best British award - 2023 selection
Organisers of the Iris Prize LGBTQ+ Film Festival are thrilled to announce the shortlist of 15 films competing for the Iris Prize Best British Short supported by Film4 and Pinewood Studios.  This is the first shortlist of the 2023 Festival that is being made public, today (29 July), at a special Summer Party Event held for Iris Prize Members, in Cardiff. Films shortlisted include a tale of a scientist and his AI best friend; a long-awaited reunion with a first love in Liverpool; couples counselling with a sock puppet; the power of a mixtape; and a coming-of-age story set during the witch trials of 1605.
Each of the shortlisted films will be streamed on Channel 4 for a year after the festival. All the nominated films are eligible for consideration for BAFTA and can automatically be entered by the filmmakers.  

Iris Prize 2023 Best British Short:

 • Lemon | Dir. Tala Nahas
 • Goodbye Python | Dir. Frankie Fox
 • Betty and Jean | Dir. Elinor Randle
 • Malcolm | Dir. Caleb J Roberts
 • TICKER | Dir. Thom Petty
 • Longing | Dir. Courteney Tan
 • Ted & Noel | Dir. Julia Alcamo
 • The Talent | Dir. Thomas May Bailey
 • Bleach | Dir. Daniel Daniel
 • Realness With A Twist | Dir. Cass Kaur Virdee
 • Just Passing | Dir. Sophie Austin
 • Stone | Dir. Jake Graf and Hannah Graf
 • F**KED | Dir. Sara Harrak
 • Requiem | Dir. Em J Gilbertson
 • Fortune Favours the Fantabulous  | Dir. Emmanuel Li
The winner will receive a package of services sponsored by Pinewood Studios Group.
Berwyn Rowlands, Iris Prize Film Festival Director, said: ‘We are thrilled to be able to present to our audiences 15 short films made in Britain and supported by one of the most LGBTQ+-friendly broadcasters and champion of the Iris Prize. ‘Film4 is a wonderful supporter of home-grown and new talent, and I’m excited to remind people that all 15 shorts in competition will be available to stream on Channel 4 for 12 months. This partnership has become a much-valued part of helping Iris to reach a new audience for LGBTQ+ stories. ‘This is the first time that we have announced the Best British shortlist to our valued and trusted Iris Prize Members, without whom many aspects of the Festival would not be possible.  We have in the midst of our Members, volunteers who help with the smooth running of the day-to-day aspects of film screenings, to a dedicated group of people who open their homes to visiting filmmakers and jury members.  Diolch i chi gyd.’
This year’s Best British award marks the continuation of a three-year sponsorship agreement with British producer/broadcaster Film4. The agreement will see Film4 acquire broadcast and streaming rights to each of the 15 British LGBTQ+ short films shortlisted for the Iris Prize Best British Short Supported by Film4 and Pinewood Studios.

You can view all the shortlisted films with extra details about the directors and images by following this link:

https://irisprize.org/2023-best-british-shortlist/


Cyhoeddi enwau’r 15 ffilm fer sy'n cystadlu am Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris

 • 15 ffilm fer o'r DU yn cyrraedd y rhestr olaf ar gyfer Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris a gefnogir gan Film4 a Pinewood Studios
 • Bydd pob un o'r ffilmiau ar y rhestr fer yn cael eu ffrydio ar Channel 4 am flwyddyn ar ôl yr ŵyl
 • "Dyma'r tro cyntaf i ni gyhoeddi'r rhestr fer Gorau Ym Mhrydain i'n haelodau Gwobr Iris gwerthfawr ac y gellir ymddiried ynddynt, hebddynt ni fyddai sawl agwedd o'r ŵyl yn bosibl”
Mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris yn falch iawn o gyhoeddi'r rhestr fer o 15 ffilm sy'n cystadlu am y Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris a gefnogir gan Film4 a Pinewood Studios.  Dyma'r rhestr fer gyntaf o Ŵyl 2023 sy'n cael ei chyhoeddi, heddiw (29 Gorffennaf), mewn Digwyddiad Parti Haf arbennig a gynhaliwyd ar gyfer Aelodau Gwobr Iris, yng Nghaerdydd. Ymhlith y ffilmiau ar y rhestr fer mae stori gwyddonydd a'i ffrind gorau AI (deallusrwydd artiffisial); aduniad hir-ddisgwyliedig gyda chariad cyntaf yn Lerpwl;  cwnsela i gyplau gyda phyped hosan; grym mixtape; a stori dyfod i oed wedi ei gosod yn ystod treialon gwrach 1605. Bydd pob un o'r ffilmiau ar y rhestr fer yn cael eu ffrydio ar Channel 4 am flwyddyn ar ôl yr ŵyl. Mae'r holl ffilmiau a enwebwyd yn gymwys i'w hystyried ar gyfer BAFTA a gall y gwneuthurwyr ffilm eu cofnodi'n awtomatig.

Gwobr Iris 2023 – Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain:

 • Lemon | Cyf. Tala Nahas
 • Goodbye Python | Cyf. Frankie Fox
 • Betty and Jean | Cyf. Elinor Randle
 • Malcolm | Cyf. Caleb J Roberts
 • TICKER | Cyf. Thom Petty
 • Longing | Cyf. Courteney Tan
 • Ted & Noel – Cyf. Julia Alcamo
 • The Talent – Cyf. Thomas May Bailey
 • Bleach – Cyf.  Daniel Daniel
 • Realness with a Twist – Cyf. Cass Kaur Virdee
 • Just Passing | Cyf. Sophie Austin
 • Stone | Cyf. Jake Graf and Hannah Graf
 • F**KED | Cyf.  Sara Harrak
 • Requiem | Cyf. Em J Gilbertson
 • Fortune Favours the Fantabulous  – Cyf.  Emmanuel Li
Bydd yr enillydd yn derbyn pecyn o wasanaethau a noddir gan Pinewood Studios Group.
Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris: "Rydym wrth ein bodd o allu cyflwyno i'n cynulleidfaoedd 15 ffilm fer a wnaed ym Mhrydain ac a gefnogir gan un o'r darlledwyr a hyrwyddwr mwyaf cyfeillgar i LHDTQ + a phencampwr Gwobr Iris. "Mae Film4 yn gefnogwr gwych o dalent cartref a newydd, ac rwy'n gyffrous i atgoffa pobl y bydd pob un o'r 15 ffilm fer mewn cystadleuaeth ar gael i'w ffrydio ar Channel 4 am 12 mis. Mae'r bartneriaeth hon wedi dod yn rhan werthfawr iawn o helpu Iris i gyrraedd cynulleidfa newydd ar gyfer straeon LHDTC+. "Dyma'r tro cyntaf i ni gyhoeddi'r rhestr fer Gorau Ym Mhrydain i'n haelodau Gwobr Iris gwerthfawr ac y gellir ymddiried ynddynt, hebddynt ni fyddai sawl agwedd o'r ŵyl yn bosibl.  Mae gennym ymhlith ein haelodau, gwirfoddolwyr sy'n helpu gyda rhedeg agweddau dyddiol dangosiadau ffilm yn ddidrafferth, i grŵp ymroddedig o bobl sy'n agor eu cartrefi i wneuthurwyr ffilmiau ac aelodau rheithgor sy'n ymweld.  Diolch i chi gyd.'
Mae gwobr Gorau Ym Mhrydain eleni yn nodi parhad cytundeb nawdd tair blynedd gyda'r cynhyrchydd / darlledwr Prydeinig, Film4. Bydd y cytundeb yn golygu bod Film4 yn caffael hawliau darlledu a ffrydio i bob un o'r 15 ffilm fer LHDTQ+ Prydeinig ar y rhestr fer ar gyfer Ffilm Fer Gorau Gorau Ym Mhrydain Gwobr Iris a gefnogir gan Film4 a Pinewood Studios.

Gallwch weld yr holl ffilmiau ar y rhestr fer gyda manylion ychwanegol am y cyfarwyddwyr a'r delweddau drwy ddilyn y ddolen hon:

https://irisprize.org/2023-best-british-shortlist/