Iris on The Move 2024 – Tour Starts February

Best of Iris to visit towns and cities across the UK in 2024
• Iris Prize international winner and Best British winner to get BIG screen exposure in cinemas across the UK
• ‘Excellence in storytelling is at the core of the Iris Prize, and our two programmes of shorts will certainly fill your hearts with joy and emotion.’
In February, organisers of the Iris Prize LGBTQ+ Film Festival supported by the Michael Bishop Foundation will begin their annual grand tour of Britain.  Iris on the Move is sponsored by S4C, and during February, Iris will be visiting Manchester, Belfast, Blackpool, Swansea, Caernarfon, Plymouth, Liverpool, Bangor, Aberystwyth, Bournemouth and Pontardawe, and will be on the road again in May and June visiting Brighton, Abertillery, Porthcawl, Pontypridd, and Blaengarw.
Iris is taking two programmes of short films on tour: Best of Iris 2023, and Falling in love with Iris.  The Best of Iris 2023 includes four winning short films which impressed audiences, including the judges during the Cardiff based festival in October 2023. This diverse selection of outstanding short films showcases unique stories from around the world.
Grant Vidgen, Festival Manager said: "We have been taking Iris on the Move for the last eight years and we love nothing more than sharing the films that made us proud over the last year.  We are very proud of all our Iris alumni and their short films, so it is an absolute joy to present our two programmes outside of Cardiff. ‘Excellence in storytelling is at the core of the Iris Prize, and our two programmes of shorts will certainly fill your hearts with joy and emotion.’

Watch Iris on The Move 2024 Advert

Iris On The Move 2024 will be visiting the following cities and towns:

 • Manchester (HOME) Saturday, 3 February
 • Manchester (HOME) Wednesday, 7 February
 • Blackpool (Aunty Social) Thursday, 8 February
 • Belfast (Queen’s Film Theatre) Saturday, 10 February
 • Cardiff (Chapter Arts Centre) Sunday, 11 February
 • Swansea (Taliesin Arts Centre) Monday, 12 February
 • Swansea (Taliesin Arts Centre) Tuesday, 13 February
 • Caernarfon (Galeri) Wednesday, 14 February
 • Plymouth (Arts University) Thursday 15 February
 • Cardiff (Chapter Arts Centre) Sunday, 18 February
 • Liverpool (Fact) Sunday, 18 February
 • Bangor (Pontio) Tuesday, 20 February
 • Bournemouth (Arts University) Friday, 23 February
 • Aberystwyth (Arts Centre) Friday, 23 February
 • Bournemouth (Arts University) Saturday, 24 February
 • Pontardawe (Arts Centre) Tuesday, 27 February
 • Brighton Fringe, Sunday, 5 May
 • Brighton Fringe, Monday, 6 May
 • Abertillery (The Met Theatre) Wednesday, 5 June
 • Porthcawl (Awel y Mȏr Community Centre) Friday, 7 June
 • Pontypridd (Clwb y Bont) Wednesday, 12 June
 • Bridgend (Blaengarw Workmen’s Hall, Friday, 14 June

Find more about Iris on the Move 2024 here

If you would like your local cinema to get involved, please contact Iris at Adnan@irisprize.org  


Iris Prize will return this year: Tuesday 8 October – Sunday 13 October 2024.


Bydd y Gorau o Iris yn ymweld â threfi a dinasoedd ledled y DU yn 2024

 • Bydd enillydd rhyngwladol Gwobr Iris ac enillydd Gorau Ym Mhrydain yn gael sylw sgrin fawr mewn sinemâu ledled y DU
 • 'Mae rhagoriaeth mewn adrodd straeon wrth wraidd Gwobr Iris, a bydd ein dwy raglen o ffilmiau byrion yn sicr yn llenwi'ch calonnau â llawenydd ac emosiwn.'

Fis Chwefror, bydd trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop yn cychwyn ar eu taith fawreddog flynyddol o Brydain.  Noddir Iris ar Grwydr gan S4C, ac yn ystod mis Chwefror, bydd Iris yn ymweld â Manceinion, Belffast, Blackpool, Abertawe, Caernarfon, Aberplym, Lerpwl, Bangor, Aberystwyth, Bournemouth a Phontardawe, a bydd ar y ffordd eto ym misoedd Mai a Mehefin gan ymweld â Brighton, Abertyleri, Porthcawl, Pontypridd, a Blaengarw.
Mae Iris yn cymryd dwy raglen o ffilmiau byrion ar daith: Y Gorau o Iris 2023, a Syrthio mewn cariad ag Iris.  Mae Y Gorau o Iris 2023 yn cynnwys pedair ffilm fer fuddugol a wnaeth argraff ar gynulleidfaoedd, gan gynnwys y beirniaid, yn ystod yr ŵyl yng Nghaerdydd ym mis Hydref 2023. Mae'r detholiad amrywiol hwn o ffilmiau byrion rhagorol yn arddangos straeon unigryw o bob cwr o'r byd.
Dywedodd Grant Vidgen, Rheolwr yr Ŵyl: ‘Rydym wedi bod yn cymryd Iris ar Grwydr am yr wyth mlynedd diwethaf ac nid ydym yn caru dim mwy na rhannu'r ffilmiau a'n gwnaeth yn falch dros y flwyddyn ddiwethaf.  Rydym yn falch iawn o'n holl alumni Iris a'u ffilmiau byrion, felly mae'n bleser pur cael cyflwyno ein dwy raglen y tu allan i Gaerdydd. 'Mae rhagoriaeth mewn adrodd straeon wrth wraidd Gwobr Iris, a bydd ein dwy raglen o siorts yn sicr yn llenwi'ch calonnau â llawenydd ac emosiwn.'


Bydd Iris ar Grwydr 2024 yn ymweld â'r dinasoedd a'r trefi canlynol:
 • Manceinion (HOME) Dydd Sadwrn, 3 Chwefror
 • Manceinion (HOME) Dydd Mercher, 7 Chwefror
 • Blackpool (Aunty Social) Dydd Iau, 8 Chwefror
 • Belffast (Queen’s Film Theatre) Dydd Sadwrn, 10 Chwefror
 • Caerdydd (Canolfan Gelfyddydau Chapter) Dydd Sul, 11 Chwefror
 • Abertawe (Taliesin Arts Centre) Dydd Llun, 12 Chwefror
 • Abertawe (Taliesin Arts Centre) Dydd Mawrth, 13 Chwefror
 • Caernarfon (Galeri) Dydd Mercher, 14 Chwefror
 • Aberplym (Prifysgol y Celfyddydau) Dydd Iau 15 Chwefror
 • Caerdydd (Canolfan Gelfyddydau Chapter) Dydd Sul, 18 Chwefror
 • Lerpwl (Fact) Dydd Sul, 18 Chwefror
 • Bangor (Pontio) Dydd Mawrth, 20 Chwefror
 • Bournemouth (Prifysgol y Celfyddydau) Dydd Gwener, 23 Chwefror
 • Aberystwyth (Canolfan y Celfyddydau) Dydd Gwener, 23 Chwefror
 • Bournemouth (Prifysgol y Celfyddydau) Dydd Sadwrn, 24 Chwefror
 • Pontardawe (Canolfan y Celfyddydau) Tuesday, 27 Chwefror
 • Brighton Fringe, Dydd Sul, 5 Mai
 • Brighton Fringe, Dydd Llun, 6 Mai
 • Abertillery (Theatr y Met) Dydd Mercher, 5 Mehefin
 • Porthcawl (Canolfan Gymunedol Awel y Mȏr) Dydd Gwener, 7 Mehefin
 • Pontypridd (Clwb y Bont) Dydd Mercher, 12 Mehefin
 • Penybont ar Ogwr (Neuadd y Gweithwyr Blaengarw), Dydd Gwener, 14 Mehefin

Os hoffech i'ch sinema leol gymryd rhan, cysylltwch ag Iris Adnan@irisprize.org


Bydd Gwobr Iris yn dychwelyd eleni: Dydd Mawrth 8 Hydref – Dydd Sul 13 Hydref 2024.