Submissions for Iris Prize 2022 are open!

• Submissions are now open for the 2022 Iris Prize Festival with a main prize of £30,000

• Performance awards added to the Best British Award confirming support for British acting talent

Organisers of Iris Prize LGBT+ Film Festival have today (17 January 2022) announced that submissions are open for the 2022 Iris Prize LGBT+ Film Festival.

The festival is looking for amazing LGBT+ short and feature films and has 11 awards to hand out including the internationally coveted £30,000 Iris Prize supported by the Michael Bishop Foundation. Closer to home, the winner of the Iris Prize Best British Short sponsored by Film4 and Pinewood Studios will receive an exclusive screening of their film at Pinewood Studios complete with red carpet, and a welcome reception with drinks and Canapés sponsored by Pinewood Studios Group. All films in the Best British 2022 shortlist will be broadcast on Film4 and streamed on their online streaming service, All4.
The festival has also confirmed two new performance awards, sponsored by Out & Proud. The awards will be presented to the Best Performance in Female Role and Best Performance in a Male Role.

Berwyn Rowlands, Festival Director said:

“This is always an exciting time of year when we start receiving films. This is what Iris is all about, bringing together and sharing amazing LGBT+ stories on film. “We have been recognising performance awards for actors in feature films for many years. This year thanks to the sponsorship of Out & Proud I’m thrilled we are able to expand our recognition with two new performance awards in the Best British category. I hope this will encourage more actors to join the directors, producers and writers who attend the festival each October.”

William Rutter, Out & Proud said:

“We're thrilled to be working with the Iris Prize LGBT+ Film Festival for a second year to showcase the amazing cinematic works of the LGBT+ community, and to make Iris even more special. “Our sponsorship will focus on the contribution made by actors to the world of film. We are please to be focusing on British acting talent building on the exposure given to the Best British category by Film4 and Pinewood Studios. We are looking forward to welcoming even more actors to join us in Cardiff this October. We're honoured to be a part of this special festival.” 

The full list of awards and sponsors are:

Short Film Awards

 • Iris Prize supported by the Michael Bishop Foundation continues to be the largest in the world at £30,000
 • Iris Prize Best British Short supported by Film4 and Pinewood Studios
 • Best Performance in Female Role in a British short - £250 cash to the performer, sponsored by Out & Proud
 • Best Performance in a Male Role in a British short - £250 cash to the performer, sponsored by Out & Proud
 • Youth Jury Award sponsored by Cardiff University

Feature Film Awards:

 • Iris Prize Best Feature, sponsored by Bad Wolf
 • Best Performance in a Female Role in a feature film, sponsored by DIVA Magazine
 • Best Performance in a Male Role in a feature film, sponsored by Attitude Magazine

Community Awards:

The following awards are sponsored by Mark Williams in memory of Rose Taylor.
 • Community Award - £250 to enable the community group to make more films
 • Education Award - £250 to enable the education/youth group to make more films
 • Micro Short Award - £100 to make more films

Submissions are being processed via Filmfreeway and the link is here: Filmfreeway


The main festival sponsors are:

The Michael Bishop Foundation, Creative Wales, a Welsh Government agency that supports the creative sectors in Wales , the BFI awarding funds from The National LotteryFfilm Cymru Wales, Film 4, University of South Wales, Cardiff University, Co-op Respect, Bad Wolf, Gorilla Group, Peccadillo Pictures, Pinewood Studios, Attitude Magazine, Diva Magazine, The Ministry of Sound, Froot and Aberystwyth University.  The festival also works in partnership withBAFTA Cymru, Pride Cymru and Stonewall Cymru.
 • Mae’r cyfle i gyflwyno ffilmiau bellach ar agor ar gyfer Gŵyl Gwobr Iris 2022 gyda phrif wobr o £30,000
 • Gwobrau perfformiadau wedi'u hychwanegu at y Wobr Gorau Ym Mhrydain yn cadarnhau cefnogaeth i dalent actio Prydain

Heddiw (17 Ionawr 2022), mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris wedi cyhoeddi bod cyfle i gyflwyno ffilmiau ar agor ar gyfer Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris 2022.

Mae'r ŵyl yn chwilio am ffilmiau byrion a nodwedd anhygoel LHDT+ ac mae ganddi 11 o wobrau i'w dosbarthu gan gynnwys Gwobr Iris gwerth £30,000 a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop. Yn nes adref, bydd enillydd Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain a noddir gan Film4 a Pinewood Studios yn cael dangosiad unigryw o'u ffilm yn Pinewood Studios gyda charped coch, a derbyniad croesawu gyda diodydd a chanapes a noddir gan Pinewood Studios Group. Bydd yr holl ffilmiau ar restr fer Gorau Ym Mhrydain 2022 yn cael eu darlledu ar Film4 a'u ffrydio ar eu gwasanaeth ffrydio ar-lein, All4.
Mae'r ŵyl hefyd wedi cadarnhau dwy wobr berfformio newydd, a noddir gan Out &Proud. Bydd y gwobrau'n cael eu cyflwyno i'r Perfformiad Gorau mewn Rôl Benywaidd a Pherfformiad Gorau mewn Rôl Gwrywaidd.

Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr yr Ŵyl:

"Mae hwn bob amser yn gyfnod cyffrous o'r flwyddyn pan fyddwn yn dechrau derbyn ffilmiau. Dyma hanfod Iris, gan ddod â straeon LHDT+ anhygoel at ei gilydd a'u rhannu ar ffilm. "Rydym wedi bod yn cydnabod gwobrau perfformio i actorion mewn ffilmiau nodwedd ers blynyddoedd lawer. Eleni diolch i nawdd Out & Proud rwy'n falch ein bod yn falch ein bod yn gallu ehangu ein cydnabyddiaeth gyda dwy wobr berfformio newydd yn y categori Gorau Ym Mhrydain. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn annog mwy o actorion i ymuno â'r cyfarwyddwyr, y cynhyrchwyr, a'r awduron sy'n mynychu'r ŵyl bob mis Hydref."

Dywedodd William Rutter, Out &Proud:

"Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris am yr ail flwyddyn i arddangos gwaith sinematig anhygoel y gymuned LHDT+, ac i wneud Iris hyd yn oed yn fwy arbennig. "Bydd ein nawdd yn canolbwyntio ar gyfraniad actorion i fyd ffilm. Rydym yn falch o fod yn canolbwyntio ar dalent actio Prydain gan adeiladu ar yr amlygiad a roddir i'r categori Gorau Ym Mhrydain gan Film4 a Pinewood Studios. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu hyd yn oed mwy o actorion i ymuno â ni yng Nghaerdydd ym mis Hydref eleni. Mae'n anrhydedd i ni fod yn rhan o'r ŵyl arbennig hon." 

Dyma'r rhestr lawn o wobrau a noddwyr:

Gwobrau Ffilmiau Byrion

 • Gwobr Iris a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop yw'r mwyaf yn y byd o hyd, ac yn werth £30,000
 • Gwobr Iris Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4 a Pinewood Studios
 • Perfformiad Gorau mewn Rôl Benywaidd mewn ffilm fer Brydeinig - £250 o arian parod i'r perfformiwr, a noddir gan Out & Proud
 • Perfformiad Gorau mewn Rôl Gwrywaidd mewn ffilm fer Brydeinig - £250 o arian parod i'r perfformiwr, a noddir gan Out & Proud
 • Gwobr Rheithgor Ieuenctid a noddir gan Brifysgol Caerdydd

Gwobrau Ffilm Nodwedd:

 • Ffilm Nodwedd Orau Gwobr Iris, a noddwyd gan Bad Wolf
 • Perfformiad Gorau mewn Rôl Benywaidd mewn ffilm nodwedd, a noddwyd gan DIVA Magazine
 • Perfformiad Gorau mewn Rôl Gwrywaidd mewn ffilm nodwedd, a noddwyd gan Attitude Magazine

Gwobrau Cymunedol:

Noddir y gwobrau canlynol gan Mark Williams er cof am Rose Taylor.
 • Gwobr Gymunedol - £250 i alluogi'r grŵp cymunedol i wneud mwy o ffilmiau
 • Gwobr Addysg - £250 i alluogi'r grŵp addysg/ieuenctid i wneud mwy o ffilmiau
 • Gwobr Ffilm Fer Micro - £100 i wneud mwy o ffilmiau
Mae’r ffilmiau sy’n cael eu cyflwyno'n cael eu prosesu drwy Filmfreeway ac mae'r ddolen yma: FilmFreeway