Online Festival Continues

Second chance to watch a feast of filmmaking as the Iris Prize continues online until 31 October 2022
• Missed the in-person festival? Watch online in the UK until end of the month
• Access 19 programmes including 9 international programmes, 3 Best British programmes, Community and Education Shorts and much more
• Vote for your Coop Audience Award short film
• Tarneit, by John Sheedy, wins prestigious £30,000 Iris Prize supported by the Michael Bishop Foundation
• Queer Parivaar, directed by Shiva Raichandani wins the Iris Prize Best British Short supported by Film4 and Pinewood Studios
• ‘There was a great energy about the festival this year, which was helped by having the international filmmaking community return to Cardiff, the perfect host city’
The Iris Prize LGBTQ+ Film Festival supported by the Michael Bishop Foundation may have ended in Cardiff, but you can still watch all the short films online until the end of this month (31 October 2022). If you live in the UK, you can book your seat in the comfort of your own home by registering here https://irisprize2022.eventive.org/welcome
Berwyn Rowlands, Iris Prize Film Festival Director said: ‘There was a great energy about the festival this year, which was helped by having the international filmmaking community return to Cardiff, the perfect host city. ‘The films were warmly received by our audience and the winners are proving to be a popular choice. Although the in-person festival has come to an end our UK audience can still enjoy the online programme till the end of October. You can also cast your vote for the Co-op Audience Award when you watch online. ‘You can enjoy all the short films that were in competition as well as the films featured in our Norway Focus retrospective, curated by Bård Ydén the Executive Director and Artistic Director of Oslo/Fusion International Film Festival and chair of the 2022 Iris Jury.  The retrospective marks the 50th anniversary of the decriminalisation of male homosexuality in Norway.’ 

And to recap…

THE WINNERS

IRIS PRIZE
The winner of the Iris Prize Supported by The Michael Bishop Foundation is Tarneit, directed by John Sheedy (Australia). The £30,000 prize enables the winners of the Iris Prize to make a new short film in Wales.
The highly commended films are:    
 • Tank Fairy, directed by Erich Rettstadt 雷利 (Taiwan)
 • Kapemahu, directed by Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer, Joe Wilson, Daniel Sousa (Animation Director) (USA)
 • A Wild Patience Has Taken Me Here, directed by Érica Sarmet (Brazil)

BEST BRITISH
The winner of the Iris Prize Best British Short supported by Film4 and Pinewood Studios is Queer Parivaar, directed by Shiva Raichandani.  The winner receives a package of services sponsored by Pinewood Studios Group and all the nominated films are eligible for consideration for BAFTA and can automatically be entered by the filmmakers.   
The highly commended films are:
 • A Fox in the Night, directed by Keeran Anwar Blessie
 • Nant, directed by Tom Chetwode Barton
 • The Rev, directed by Fabia Martin

BEST BRITISH PERFORMANCE AWARDS SUPPORTED BY OUT AND PROUD
 • Best Performance in a Female Role: Claudia Jolly - for the role of ‘Lydia Willis’ in Tommies
 • Best Performance in a Male Role: Gary Fannin - for the role of ‘Jim’ in Jim

FEATURE FILM AWARDS
This year’s Best Feature Awards were chosen by a jury of students from the University of South Wales Film and TV School Wales
Iris Prize Best Feature Award sponsored by Bad Wolf
 • Metamorphosis, Jose Enrique Tiglao, (Philippines)

Iris Prize Best Performance in a Male Role sponsored by Attitude Magazine
 • Giancarlo Commare as Antonio in Mascarpone

Iris Prize Best Performance in a Female Role sponsored by DIVA Magazine
 • Lacey Oake as Izzy in Before I Change My Mind

Iris Prize Best Performance in a role Beyond the Binary, sponsored by Peccadillo Pictures
 • Gold Azeron as Adam in Metamorphosis

YOUTH AWARD
The winner of the Youth Award is Breathe, directed by Harm van der Sanden (Netherlands)
COMMUNITY AWARDS, sponsored by Mark Williams in memory of Rose Taylor
 • Community Short: Want/Need, directed by Niamh Buckland
 • Education Short: The Bed, directed by Thalia Kent-Egan
 • Microshort: Hold Me Close Please, directed by Max Roberts

Iris Prize will return next year: Tuesday 10 October – Sunday 15 October 2023, and online until the end of October.
Ail gyfle i wylio gwledd o ffilmiau wrth I Wobr Iris barhau ar-lein tan 31 Hydref 2022
 • Wedi colli’r ŵyl wyneb yn wyneb? Gwyliwch ar-lein yn y DU tan ddiwedd y mis
 • Mynediad at 19 o raglenni gan gynnwys 9 rhaglen ryngwladol, 3 rhaglen Gorau Ym Mhrydain, ffilmiau byrion Cymuned ac Addysg a llawer mwy
 • Pleidleisiwch dros eich hoff ffilm fer ar gyfer Gwobr Cynulleidfa y Co-op
 • Tarneit, gan John Sheedy, yn ennill Gwobr Iris gwerth £30,000 gyda chefnogaeth Sefydliad Michael Bishop
 • Queer Parivaar, wedi'i gyfarwyddo gan Shiva Raichandani yn ennill Gwobr Iris y Gorau Ym Mhrydain gyda chefnogaeth Film4 a Pinewood Studios
 • 'Roedd yna egni mawr am yr ŵyl eleni. Roedd cael y gymuned gwneud ffilmiau rhyngwladol yn dychwelyd i Gaerdydd, y ddinas berffaith ar gyfer gŵyl ffilmiau, yn gymorth.’

Efallai bod Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop wedi dod i ben yng Nghaerdydd, ond gallwch barhau i wylio'r holl ffilmiau byrion ar-lein tan ddiwedd y mis hwn (31 Hydref 2022). Os ydych chi'n byw yn y DU, gallwch archebu eich sedd yng nghysur eich cartref eich hun drwy gofrestru yma https://irisprize2022.eventive.org/welcome
Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris: 'Roedd yna egni mawr am yr ŵyl eleni.  Roedd cael y gymuned gwneud ffilmiau rhyngwladol yn dychwelyd i Gaerdydd, y ddinas berffaith ar gyfer gŵyl ffilmiau, yn gymorth. 'Cafodd y ffilmiau groeso cynnes gan ein cynulleidfa ac mae'r enillwyr yn profi i fod yn ddewisiadau poblogaidd. Er bod yr ŵyl wyneb yn wyneb wedi dod i ben gall ein cynulleidfa yn y DU barhau i fwynhau'r rhaglen arlein tan ddiwedd mis Hydref. Gallwch hefyd fwrw eich pleidlais dros Wobr y Gynulleidfa y Co-op wrth wylio ar-lein. 'Gallwch fwynhau'r holl ffilmiau byrion a oedd mewn cystadleuaeth yn ogystal â'r ffilmiau a ymddangosodd yn ein golwg-yn- ôl ar ffilmiau byrion o Norwy, wedi'u curadu gan Bård Ydén y Cyfarwyddwr Gweithredol a Chyfarwyddwr Artistig Gŵyl Ffilm Ryngwladol Oslo/Fusion a chadeirydd Rheithgor Iris 2022.  Mae'r olwg-yn- ôl yn nodi 50 mlynedd ers dad-droseddoli cyfunrywioldeb gwrywaidd yn Norwy.’

Ac I’ch atgoffa…

YR ENILLWYR

GWOBR IRIS
Enillydd Gwobr Iris a gefnogir gan Sefydliad Michael Bishop yw Tarneit, wedi'i chyfarwyddo gan John Sheedy (Awstralia). Mae'r wobr o £30,000 yn galluogi enillwyr Gwobr Iris i wneud ffilm fer newydd yng Nghymru.
Y ffilmiau a ganmolwyd yn uchel yw:     
 • Tank Fairy, cyfarwyddwyd gan Erich Rettstadt 雷利 (Taiwan)
 • Kapemahu, cyfarwyddwyd gan Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer, Joe Wilson, Daniel Sousa (Cyfarwyddwr Animeiddio) (UDA)
 • A Wild Patience Has Taken Me Here, cyfarwyddwyd gan Érica Sarmet (Brasil)

Y GORAU YM MHRYDAIN
Enillydd Gwobr Iris Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain a gefnogir gan Film4 a Pinewood Studios yw Queer Parivaar, wedi'i chyfarwyddo gan Shiva Raichandani. Bydd yr enillydd yn derbyn pecyn o wasanaethau a noddir gan Pinewood Studios Group ac mae pob un o'r ffilmiau enwebedig yn gymwys i'w hystyried am BAFTA a gallant gael eu cynnwys yn awtomatig gan y gwneuthurwyr ffilm.   
Y ffilmiau a ganmolwyd yn uchel yw:      
 • A Fox in the Night, cyfarwyddwyd gan Keeran Anwar Blessie
 • Nant, cyfarwyddwyd gan Tom Chetwode Barton
 • The Rev, cyfarwyddwyd gan Fabia Martin

GWOBRAU PERFFORMIADAU PRYDEINIG GORAU A GEFNOGIR GAN OUT AND PROUD
 • Perfformiad Gorau Mewn Rôl Fenywaidd: Claudia Jolly – am chwarae rhan ‘Lydia Willis’ yn Tommies
 • Perfformiad Gorau Mewn Rôl Wrywaidd: Gary Fannin – am chwarae rhan ‘Jim’ yn Jim

GWOBRAU FFILMIAU NODWEDD
Dewiswyd y gwobrau ar gyfer y Ffilmiau Nodwedd eleni gan reithgor o fyfyrwyr o Ysgol Ffilm a Theledu Prifysgol De Cymru
Mae'r Rheithgor Ffilm Nodwedd wedi dyfarnu mewn pedwar categori: Gwobr Iris Ffilm Nodwedd Orau a noddir gan Bad Wolf
 • Metamorphosis, Jose Enrique Tiglao, (Y Ffilipinas)

Gwobr Iris Perfformiad Gorau Mewn Rôl Wrywaidd a noddir gan Attitude Magazine
 • Giancarlo Commare fel Antonio yn Mascarpone

Gwobr Iris Perfformiad Gorau Mewn Rôl Fenywaidd a noddir gan DIVA Magazine
 • Lacey Oake fel Izzy yn Before I Change My Mind

Gwobr Iris Perfformiad Gorau Mewn Rôl Y Tu Hwnt I Ddeuaidd a noddir gan Peccadillo Pictures
 • Gold Azeron fel Adam yn Metamorphosis

GWOBR IEUENCTID
Enillydd Gwobr Ieuenctid yw Breathe, cyfarwyddwyd gan Harm van der Sanden (Yr Iseldiroedd)
GWOBRAU CYMUNED, noddir gan Mark Williams er cof Rose Taylor
 • Ffilm Fer Gymuned: Want/Need, cyfarwyddwyd gan Niamh Buckland
 • Ffilm Fer Addysg: The Bed, cyfarwyddwyd gan Thalia Kent-Egan
 • Ffilm Fer Feicro: Hold Me Close Please, cyfarwyddwyd gan Max Roberts

Bydd Gwobr Iris yn dychwelyd yn 2023: Dydd Mawrth 10 Hydref – Dydd Sul 15 Hydref 2023, ac arlein tan ddiwedd mis Hydref.