2023 Feature Films

Captain Faggotron Saves the Universe

A young priest is intent on denying his homosexuality, and he's not doing a very good job. Meanwhile, his alien ex-lover is plotting to turn the Earth into a homosexual planet during a cosmic event and Captain Faggotron is caught in the middle. Clashing ideologies culminate in an orgy of gay demons and a love that no longer has to hide.

Introduction and Q+A with the director Harvey Rabbit (Fri 13 Oct 9.30pm)

Showings – select to order tickets:
Fri, Oct 13th, 9:30 PM @ Vue Cinema - Screen 2

DIRECTOR:

Harvey Rabbit

RELEASE YEAR:

2023

Germany, 72

Watch The Trailer Here

Mae offeiriad ifanc yn benderfynol o wadu ei gyfunrywioldeb, ac nid yw’n gwneud gwaith da iawn ohono. Yn y cyfamser, mae ei gyn-gariad sy’n aliwn yn cynllwynio i droi’r Ddaear yn blaned gyfunrywiol yn ystod digwyddiad cosmig, ac mae Capten Faggotron yn cael ei ddal yn y canol. Mae gwrthdaro ideolegau yn dod i ben gyda thrythyllwest o ddemoniaid hoyw, a chariad nad oes rhaid iddo ei guddio mwyach.


Harvey Rabbit is a transgender artist living in Berlin, Germany. He has a Masters degree in dramaturgy and a Master of Fine Arts in Experimental Theatre, both from New College of California. A campaigner for LGBTQIA* and sex worker rights, his activism dates back to the mid-90s when, using spoken word as his medium, he stormed the stages of Northern California, speaking about feminism, queerness, and empowerment.

In 2017, he produced “We are the Fucking World,” a short film for Erika Lust. His most recent work, The Chemo Darkroom (2018) was selected for the shorts competition in the Berlin Porn Film Festival, Berlin Feminist Film Week, IKFF Hamburg and the 2019 Hacker Porn Film Festival in Rome. “Captain Faggotron Saves the Universe” is his first feature film.


Mae Harvey Rabbit yn artist trawsryweddol sy’n byw yn Berlin, yr Almaen. Mae ganddo radd Meistr mewn dramatwrgi a Meistr Celfyddydau Cain mewn Theatr Arbrofol, y ddau o New College of Califfornia. Mae’n ymgyrchydd dros hawliau LGBTQIA* a gweithwyr rhyw, ac mae ei actifiaeth yn dyddio’n ôl i ganol y 90au pan, gan ddefnyddio gair llafar fel ei gyfrwng, rhuodd ar lwyfannau Gogledd California, gan siarad am ffeministiaeth, queerness, a grym.

Yn 2017, cynhyrchodd “We are the Fucking World,” ffilm fer ar gyfer Erika Lust. Dewiswyd ei waith diweddaraf, The Chemo Darkroom (2018), ar gyfer y gystadleuaeth ffilmiau byrion yn y Berlin Porn Film Festival, Berlin Feminist Film Week, IKFF Hamburg a Hacker Porn Film Festival 2019 yn Rhufain. Captain Faggotron Saves the Universe yw ei ffilm nodwedd gyntaf.

BUY TICKETS