2023 Iris Prize

Coeurs Brisés Hotel

Five women, who don't know each other, come together to complete a mission: remove a dead man from the premises.

DIRECTOR:

Emma Axelroud Bernard

PRODUCER:

GAIJIN - valerie massadian

WRITER:

Emma Axelroud Bernard

RELEASE YEAR:

2023

France, 16 Minutes

Mae pum menyw, nad ydynt yn adnabod ei gilydd, yn dod at ei gilydd i gwblhau cenhadaeth: tynnu dyn marw o’r safle.

Emma Axelroud Bernard is an author and director born in 1990. After her theater and gender relations studies, she created performances and shows between 2012 and 2018. She also writes literature and poetry published by Le Sabot (France). Coeurs Brisés Hotel is her first film.


Awdur a chyfarwyddwr yw Emma Axelroud Bernard a aned yn 1990. Ar ôl ei hastudiaethau theatr a chysylltiadau rhyw, mae hi wedi creu perfformiadau a sioeau rhwng 2012 a 2018. Mae hi hefyd yn ysgrifennu llenyddiaeth a barddoniaeth a gyhoeddwyd gan Le Sabot (Ffrainc). Coeurs Brisés Hotel yw ei ffilm gyntaf.