2023 Iris Prize

Single: Meat Cutes

We are first introduced to Luke, Bridie and Tilly as they rideshare to the pub for their separate dating-app dates. Disaster ensues on all counts, and the three end the night crammed in a skip-bin outside the pub—dateless and still single.

DIRECTOR:

Tilly Robba & Steph Jowett

PRODUCER:

Steph Jowett

WRITER:

Ang Collins & Mike Costi

RELEASE YEAR:

2021

Australia, 12 Minutes

Fe’n cyflwynir yn gyntaf i Luke, Bridie a Tilly wrth iddynt deithio gyda’i gilydd i’r dafarn ar gyfer eu dêts unigol. Mae trychineb yn dilyn i bawb, ac mae’r tri yn diweddu’r noson wedi’u gwasgu mewn bin-sgip y tu allan i’r dafarnheb ddêt ac yn dal yn sengl. 

Steph and Tilly are a directing duo that go under the name of Studio Antics.

Both queer and partners in film and life — Steph and Tilly connected through the need to tell uncompromising stories from a unique and sincere view. In their short amount of time working together Steph and Tilly have already created and written numerous music videos for Australian Artists. In 2020, they secured Screen Australia Development Funding and their short film Winona was selected for Palm Springs International ShortFest 2021.

Steph and Tilly are looking to make their mark in Australian TV and film, bringing together their serious work ethic, incredibly diverse skill set and visual knowledge with their sincere voices.


Mae Steph a Tilly yn ddeuawd cyfarwyddo sy’n mynd o dan yr enw Studio Antics.
Yn queer ac yn bartneriaid mewn ffilm a bywyd – cysylltodd Steph a Tilly drwy’r angen i adrodd straeon digyfaddawd o safbwynt unigryw a didwyll.
Yn eu cyfnod byr o gydweithio mae Steph a Tilly eisoes wedi creu ac ysgrifennu nifer o fideos cerddoriaeth ar gyfer Artistiaid o Awstralia. Yn 2020, fe wnaethant sicrhau Cyllid Datblygu Screen Australia a dewiswyd eu ffilm fer Winona ar gyfer Palm Springs International ShortFest 2021.
Mae Steph a Tilly yn edrych i wneud eu marc ym myd teledu a ffilm Awstralia, gan ddod â’u hetheg gwaith difrifol, sgiliau hynod amrywiol, a gwybodaeth weledol ynghyd â’u lleisiau didwyll.