2023 Iris Prize

Warsha

A crane operator in Beirut volunteers to cover a shift on one of the most dangerous cranes, where he can find his freedom.

DIRECTOR:

Dania Bdeir

PRODUCER:

Coralie Dias, Inter Spinas Films

WRITER:

Dania Bdeir

RELEASE YEAR:

2022

France, Lebanon, 16 Minutes

Mae gweithredwr craen yn Beirut yn gwirfoddoli i gyflenwi shifft ar un o’r craeniau mwyaf peryglus, lle mae’n gallu dod o hyd i’w ryddid.

Dania Bdeir is a Lebanese-Canadian award-winning writer and director. She’s a member of the Brooklyn Filmmakers Collective and has an MFA in directing from NYU’s Tisch School of the Arts. In 2019 she was selected as a Berlinale Talent and participated in its Short Film Station with Warsha. She is currently based in Dubai and is developing her first feature film Pigeon Wars.


Mae Dania Bdeir yn awdur a chyfarwyddwr arobryn o Libanus-Canada. Mae hi’n aelod o’r Brooklyn Filmmakers Collective ac mae ganddi MFA mewn cyfarwyddo o Ysgol Gelfyddydau Tisch NYU. Yn 2019 cafodd ei dewis fel Talent Berlinale a chymerodd ran yn Short Film Station gyda Warsha. Ar hyn o bryd mae hi wedi’i lleoli yn Dubai ac yn datblygu ei ffilm nodwedd gyntaf Pigeon Wars.