International Jury for Iris Prize 2023 revealed

• Esteemed filmmaker and director Campbell X chairs the International Iris Prize Jury for 2023
• The winners of the top two Iris Prize festival awards of 2022 - John Sheedy and Darius Shu – join the international jury
• “We have a varied and mixed group of talented people on the jury, and each will bring their own expertise to the decision-making table”
International Iris Prize Jury - 2023
This year’s jury for the prestigious International Iris Prize Short Film has been announced, and the organisers of the Cardiff-based Iris Prize LGBTQ+ Film Festival supported by The Michael Bishop Foundation are thrilled to confirm that Campbell X, the well-established and prize-winning filmmaker and director, will chair the panel.
Supporting Campbell X will be Darius Shu, Best British Winner 2022 and a cinematographer and producer; Roxy Bourdillon, an award-winning writer and the editor-in-chief of DIVA; Werner Borkes, the Festival Director of Roze Filmdagen, the Amsterdam LGBTQ+ Film Festival; John Sheedy, Iris Prize Winner 2022 and award-winning film, television and theatre director; Cinder Chou, a Taiwanese American writer, director, and producer; Alastair James, a journalist with Attitude Magazine; Lindsay Robinson, from Co-Op Respect LGBTQ; Cherie Federico, the Director and co-founder of Aesthetica; and Guto Rhun, Young Audiences Commissioner at S4C. The winner of the International Iris Prize Short, supported by The Michael Bishop Foundation, will receive £30,000 to make a new LGBTQ+ themed film in the UK and will be invited to be part of the jury next year.
Berwyn Rowlands, Iris Prize Festival Director, said: “It is an absolute pleasure to welcome Campbell X back to Cardiff to chair the international jury.  He has been a long-standing friend to Iris and we are confident that he will lead the panel of jurors in the difficult deliberations of choosing a winner out of the 35 short films in competition. “Once again we have a varied and mixed group of talented people on the jury, and each will bring their own expertise to the decision-making table.  It is particularly exciting this year as we are moving to our new home at Vue Cinema in the centre of Cardiff, next to the prestigious Principality Stadium.  We hope that our jury, as well as our audience, will enjoy watching the very best short films as we share some wonderful LGBTQ+ stories from around the world.”

International Iris Prize JuryInternational Iris Prize Jury 2023:

 • Campbell X, Filmmaker (Chair)
 • Darius Shu, Best British Winner 2022
 • Roxy Bourdillon, Diva Magazine
 • Werner Borkes, Roze Filmdagen
 • John Sheedy, Iris Prize Winner 2022
 • Cinder Chou, Director of Artist Unknown
 • Alastair James, Attitude Magazine
 • Lindsay Robinson, Co-Op
 • Cherie Federico, Aesthetica
 • Guto Rhun, S4C

View full Jury Bios here


Cyhoeddi’r Rheithgor Rhyngwladol ar gyfer Gwobr Iris 2023

 • Gwneuthurwr ffilmiau a chyfarwyddwr uchel ei barch, Campbell X, yw cadeirydd Rheithgor Rhyngwladol Gwobr Iris 2023
 • Enillwyr dwy brif wobr Gŵyl Iris 2022 – John Sheedy a Darius Shu – yn ymuno â'r rheithgor rhyngwladol
 • "Mae gennym ni grŵp amrywiol a chymysg o bobl dalentog ar y rheithgor, a bydd pob un yn dod â'u harbenigedd eu hunain i'r bwrdd"
Cyhoeddwyd y rheithgor eleni ar gyfer y Ffilm Fer Gwobr Ryngwladol Iris, ac mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris gyda chefnogaeth Sefydliad Michael Bishop yn falch o gadarnhau taw Campbell X, y gwneuthurwr ffilmiau a'r cyfarwyddwr arobryn, fydd yn cadeirio'r panel.
Yn cefnogi Campbell X bydd Darius Shu, Enillydd Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain 2022 a sinematograffydd a chynhyrchydd; Roxy Bourdillon, awdur arobryn a phrif olygydd DIVA; Werner Borkes, Cyfarwyddwr Gŵyl Roze Filmdagen, Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Amsterdam; John Sheedy, Enillydd Gwobr Iris 2022 a chyfarwyddwr ffilm, teledu a theatr arobryn; Cinder Chou, awdur, cyfarwyddwr a chynhyrchydd o Taiwan; Alastair James, newyddiadurwr gyda Cylchgrawn Attitude; Lindsay Robinson, o Co-Op Respect LGBTQ; Cherie Federico, cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Aesthetica; a Guto Rhun, Comisiynydd Cynulleidfaoedd Ifanc S4C. Bydd enillydd Gwobr Ffilm Fer Ryngwladol Iris, gyda chefnogaeth Sefydliad Michael Bishop, yn derbyn £30,000 i wneud ffilm newydd ar thema LHDTQ+ yn y DU a bydd yn cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r rheithgor y flwyddyn nesaf.
Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Gwobr Iris: "Mae'n bleser llwyr croesawu Campbell X yn ôl i Gaerdydd i gadeirio'r rheithgor rhyngwladol.  Mae wedi bod yn ffrind hirsefydlog i Iris ac rydym yn hyderus y bydd yn arwain y panel o reithwyr yn y trafodaethau anodd o ddewis enillydd allan o'r 35 ffilm fer mewn cystadleuaeth. "Unwaith eto mae gennym grŵp amrywiol a chymysg o bobl dalentog ar y rheithgor, a bydd pob un yn dod â'u harbenigedd eu hunain i'r bwrdd.  Mae'n arbennig o gyffrous eleni gan ein bod yn symud i'n cartref newydd yn Sinema Vue yng nghanol Caerdydd, wrth ymyl stadiwm mawreddog y Principality.  Gobeithiwn y bydd ein rheithgor, yn ogystal â'n cynulleidfa, yn mwynhau gwylio'r ffilmiau byrion gorau oll wrth i ni rannu straeon LHDTQ+ gwych o bob cwr o'r byd."

Rheithgor Gwobr Ryngwladol Iris 2023:

 • Campbell X, Filmmaker (Cadeirydd)
 • Darius Shu, Enillydd Ffilm Fer Gorau Ym Mhrydain 2022
 • Roxy Bourdillon, Cylchgrawn Diva
 • Werner Borkes, Roze Filmdagen
 • John Sheedy, Enillydd Gwobr Iris 2022
 • Cinder Chou, Cyfarwyddwr Artist Unknown
 • Alastair James, Cylchgrawn Attitude
 • Lindsay Robinson, Co-Op
 • Cherie Federico, Aesthetica
 • Guto Rhun, S4C

gweld bios rheithgor llawn yma