Aled Islwyn

International Jury

A Port Talbot born author and translator, now living in Cardiff, whose work has depicted aspects of gay life since his first novel, Lleuwen, appeared in 1977 – long before such themes were fashionable in Welsh fiction. His short story collection, Unigolion, Unigeddau, with gay characters as the focal point of several, won the Welsh Arts Council Book of the Year Prize in 1995. His only English language volume to date, Out With It, also a short story collection, appeared in 2008. He has contributed reviews to Welsh press and media regularly for many years.

Awdur a chyfieithydd o Gaerdydd, ond a aned ym Mhort Talbot, a aeth i’r afael â bywydau pobl hoyw yn ei waith ers cyhoeddi ei nofel gyntaf, Lleuwen, yn 1977 – ymhell cyn bo hynny’n ffasiynol yn Gymraeg. Enillodd Unigolion, Unigeddau, casgliad o storïau, gyda nifer o gymeriadau hoyw yn eu mysg, Wobr Llyfr y Flwyddyn Cyngor Celfyddydau Cymru yn 1995. Cyhoeddwyd Out With It, ei unig gyfrol Saesneg, yn 2008. Dros y blynyddoedd, bu hefyd yn adolygydd cyson yn y wasg Gymraeg ac ar y cyfryngau.