Jamie Weston

Best British Jury 2021

Jamie Weston is an award-winning Film Director, whose previous feature movies (FoxTrap, Darker Shades of Elise, Mandy the Doll and Journey’s End: The Story) have been distributed by the likes of Sony Home Entertainment & Lionsgate. Weston’s latest short films ‘WINGS’ and ‘Midsummer’ currently captivate audiences worldwide; whilst Jamie creates virtual reality content and completes his audiobook ‘Fox & Glove’.


Jamie Weston yw’r cyfarwyddwr arobryn y tu ôl i ffilmiau nodwedd a ryddhawyd yn theatrig FoxTrap, Darker Shades of Elise, Mandy the Doll, a Journey’s End: The Story. Cyfarwyddodd a chyd-ysgrifennodd Wings, a enillodd Wobr Cynulleidfa Gwobr Iris yn 2020. Ar hyn o bryd mae Wings a Midsummer yn swyno cynulleidfaoedd ledled y byd, tra bod Jamie yn creu cynnwys rhith-realiti ac yn cwblhau ei lyfr sain Fox & Glove.