Rasheed Bailey

Iris Prize Jury 2021

Rasheed is the Director of External Affairs at Ghetto Film School, an award-winning non-profit educating, developing and celebrating the next generation of great storytellers.  

He is the manager of upcoming music producer Fool the Fox and a programmer at several film festivals such as Raindance, Outfest, Inside Out, Newfest, Frameline and the British Urban Film Festival.  

Previously a member of the Best British jury in 2019, Rasheed returns as chair of the international jury and is incredibly honoured and thrilled for this opportunity to experience and award exceptional LGBTQ+ content. 

 

Rasheed Bailey yw Cyfarwyddwr Materion Allanol Ysgol Ffilm Ghetto, mudiad di-elw arobryn sy’n addysgu, datblygu a dathlu’r genhedlaeth nesaf o storïwyr gwych. Rasheed yw rheolwr y cynhyrchydd cerddoriaeth Fool the Fox ac yn rhaglennydd mewn sawl gŵyl ffilm fel Raindance, Outfest, Inside Out, Newfest, Frameline, a British Urban Film Festival. Yn gyn-aelod o’r rheithgor Gorau ym Mhrydain yn 2019, mae Rasheed yn dychwelyd fel cadeirydd y rheithgor rhyngwladol ac mae’n falch iawn o’r cyfle hwn i brofi a dyfarnu cynnwys LHDTQ+ eithriadol.