Roxy Bourdillon

Iris Prize Jury 2021

Award-winning writer Roxy Bourdillon is the editor of DIVA, Europe’s leading magazine for LGBTQI women and non-binary people. Since joining Team DIVA in 2016, she’s given talks about The L Word at the British Film Institute,hosted panels with web series royalty at ClexaCon and interviewed everyone from A-listers Emma Stone and Andra Day to the legendary Dykes On Bikes. Her work has also been published in many other titles including Curve, LOTL and L-Mag. 


Yr awdur arobryn Roxy Bourdillon yw golygydd DIVA, cylchgrawn blaenllaw Ewrop ar gyfer menywod LHDTQRh a phobl anneuaidd. Mae hi hefyd wedi rhoi sgyrsiau am The L Word yn y British Film Institute, wedi cynnal paneli gydag enwogion cyfresi gwe yn ClexaCon, ac wedi cyfweld pawb o Emma Stone ac Andra Day i’r Dykes On Bikes chwedlonol. Cyhoeddwyd ei gwaith hefyd mewn llawer o deitlau eraill gan gynnwys Curve, LOTL, a L-Mag.