Suzy Davies

Suzy Davies is a qualified solicitor who became a Welsh politician, and served as a Member of the Senedd for South Wales West from 2011 to 2021. She held the office of Shadow Minister for Culture and Welsh Language between 2011 and 2016. She has written for various publications and was one of the founding board members of the Welsh International Film Festival in 1989 with Iris Prize Director Berwyn Rowlands.

Mae Suzy Davies yn gyfreithwraig gymwys o Gymru, a ddaeth yn wleidydd, a gwasanaethodd fel Aelod o’r Senedd Gorllewin De Cymru rhwng 2011 a 2021. Roedd yn Weinidog yr Wrthblaid dros Ddiwylliant a’r Iaith Gymraeg rhwng 2011 a 2016. Mae hi wedi ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiadau amrywiol ac roedd yn un o aelodau bwrdd sefydlu Gŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru ym 1989 gyda Chyfarwyddwr Gwobr Iris Berwyn Rowlands.