Cardiff-based Iris Prize brings its ‘Best of’ programmes to Brighton Fringe next month

• Iris Prize international winner and Best British winner will be screened at Brighton Fringe
• A diverse selection of outstanding short films showcases unique stories from around the world
• ‘It is an absolute joy to present these three programmes to our audiences at Brighton Fringe.’
Brighton Fringe 2024
The organisers of the Cardiff-based Iris Prize LGBTQ+ Film Festival (supported by the Michael Bishop Foundation) are thrilled to announce that three programmes featuring the very best of Iris will screen at the prestigious and world-renowned Brighton Fringe.
The trip to Brighton is part of the annual Iris on the Move outing, when some of the very best short films shown at last year’s festival are taken on a tour of the UK. Iris on the Move is sponsored by S4C. Three programmes of short films will be screened: Best of Iris 2023, Falling in love with Iris and Iris Youth.  The Best of Iris 2023 includes four winning short films which impressed audiences and judges during the festival in October 2023. This diverse selection of outstanding short films showcases unique stories from around the world.
Grant Vidgen, Festival Manager said: ‘We have been taking Iris on her tour of Britain for the last eight years and this is our 7th visit to Brighton Fringe.  Bringing the best of our films to the biggest arts festival in England is exciting and fills us with pride every year. ‘Iris on the Move is a great success story, and we love nothing more than sharing the films that made us proud over the last year.  We are very proud of all our Iris alumni and their short films. It is an absolute joy to present these three programmes to our audiences at Brighton Fringe.’
The programme for Iris on the Move at The Actors Theatre looks like this:
 • Sunday, 5 May 2024
Programme: Falling in Love with Iris Time: 3:30pm; Programme: Best of Iris 2023, Time: 5pm
Tickets: £5/£4.50 (Buy Here)

 • Monday, 6 May 2024
Programme: Iris Youth Time: 2pm; Programme: Falling in Love with Iris, Time: 3:30pm; Programme: Best of Iris 2023, Time: 5pm
Tickets: £5/£4.50 (Buy Here)

Iris on The Move 2024 Advert


Following our trip to Brighton Fringe, Iris on the Move 2024 will be visiting the following places:

 • Abertillery (The Met Theatre) Wednesday, 5 June
 • Porthcawl (Awel y Mȏr Community Centre) Friday, 7 June
 • Pontypridd (Clwb y Bont) Wednesday, 12 June
 • Bridgend (Blaengarw Workmen’s Hall) Friday, 14 June
 • Kirkcaldy, Scotland (The Adam Theatre) Friday, 28 June

Find more info & Book Tickets here


Iris Prize will return this year: Tuesday 8 October – Sunday 13 October 2024.


Gwobr Iris yn mynd â'i rhaglenni 'Gorau o' i Brighton Fringe fis nesaf

 • Bydd enillydd rhyngwladol Gwobr Iris ac enillydd Gorau ym Mhrydain yn cael eu dangos yn Brighton Fringe
 • Ceir detholiad amrywiol o ffilmiau byrion rhagorol yn arddangos straeon unigryw o bob cwr o'r byd
 • 'Mae'n bleser llwyr cyflwyno'r tair rhaglen hyn i'n cynulleidfaoedd yn Brighton Fringe.'
Mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris (gyda chefnogaeth Sefydliad Michael Bishop) yn falch o gyhoeddi y bydd tair rhaglen sy'n cynnwys y gorau o Iris yn cael eu dangos yn y Brighton Fringe eleni.
Mae'r daith i Brighton yn rhan o daith flynyddol Iris ar Grwydr, pan fydd rhai o'r ffilmiau byrion gorau un a ddangoswyd yn yr ŵyl y llynedd yn cael eu dangos ar daith o amgylch y DU. Noddir Iris ar Grwydr gan S4C. Bydd tair rhaglen o ffilmiau byrion yn cael eu dangos: Best of Iris 2023, Falling in love with Iris ac Iris Youth.  Mae The Best of Iris 2023 yn cynnwys pedair ffilm fer fuddugol a wnaeth argraff ar gynulleidfaoedd a beirniaid yn ystod yr ŵyl ym mis Hydref 2023. Mae'r detholiad amrywiol hwn o ffilmiau byrion rhagorol yn arddangos straeon unigryw o bob cwr o'r byd.
Dywedodd Grant Vidgen, Rheolwr yr Ŵyl: ‘Rydym wedi bod yn mynd ag Iris ar ei thaith o amgylch Prydain am yr wyth mlynedd diwethaf a dyma ein 7fed ymweliad â Brighton Fringe.  Mae dod â'r gorau o'n ffilmiau i'r ŵyl gelfyddydau fwyaf yn Lloegr yn gyffrous ac yn ein llenwi â balchder bob blwyddyn. ‘Mae Iris ar Grwydr yn llwyddiant mawr, does dim byd gwell na rhannu'r ffilmiau a wnaeth i ni ymfalchïo yn y flwyddyn ddiwethaf.  Rydym yn falch iawn o'n holl alumni Iris a'u ffilmiau byrion. Mae'n bleser llwyr cyflwyno'r tair rhaglen yma i'n cynulleidfaoedd yn Brighton Fringe.'
Mae'r rhaglen ar gyfer Iris ar Grwydr yn Theatr yr Actorion yn edrych fel hyn
 • Dydd Sul, 5 Mai 2024
Rhaglen: Falling in Love with Iris Amser: 3:30pm; Rhaglen: Best of Iris 2023, Amser: 5pm
Tocynnau: £5/£4.50 (Prynwch Yma)
 • Dydd Llun, 6 Mai 2024
Rhaglen: Iris Youth, Amser: 2pm; Programme: Falling in Love with Iris, Amser: 3:30pm; Rhaglen: Best of Iris 2023, Amser: 5pm
Tocynnau: £5/£4.50 (Prynwch Yma)

Gwyliwch hysbyseb Iris ar Grwydr yma:

Yn dilyn ein taith i Brighton Fringe, bydd Iris ar Grwydr 2024 yn ymweld â’r llefydd canlynol:
 • Abertillery (Theatr y Met) Dydd Mercher, 5 Mehefin
 • Porthcawl (Canolfan Gymunedol Awel y Mȏr) Dydd Gwener, 7 Mehefin
 • Pontypridd (Clwb y Bont) Dydd Mercher, 12 Mehefin
 • Penybont ar Ogwr (Neuadd y Gweithwyr Blaengarw), Dydd Gwener, 14 Mehefin
 • Kirkcaldy, Yr Alban (The Adam Theatre) Dydd Gwener, 28 Mehefin

Bydd Gwobr Iris yn dychwelyd eleni: Dydd Mawrth 8 Hydref – Dydd Sul 13 Hydref 2024.