Best British Jury for Iris Prize 2023 revealed

• Tim Highsted from Channel 4 chairs the Best British jury for 2023
• First Iris Prize Documentary Film Fund recipient – Somina ‘Mena’ Fombo join the Best British jury along with last year’s winner, Shiva Raichandani
• Best British film shortlist to be announced at special Iris Prize Summer Party on 29 July
Best British Jury 2023 - Headshots
Organisers of the Iris Prize LGBTQ+ Film Festival are thrilled to announce that Tim Highsted, Senior Film Editor of acquired feature films for Channel 4, will return as Jury Chair for this year’s prestigious Best British Award.  The winner of this award, which is sponsored by Film4 and Pinewood Studios, will receive an exclusive screening of their film at Pinewood Studios and will be invited to be part of the jury next year.
Joining Tim Highsted on the jury will be Adam Quigley, Head of Events at London’s Ministry Venues; Muffin Hix, an experienced film programmer who also works as Equality, Diversity and Inclusion Project Officer at Tate; Somina 'Mena' Fombo, a director and co-founder of Blak Wave Productions and the first Iris Prize Documentary Film Fund Recipient; and Shiva Raichandani, a BAFTA-nominated non-binary screenwriter, director, producer, who won Best British film last year with Queer Parivaar.
Berwyn Rowlands, Iris Prize Festival Director, said: “We are pleased to once again welcome Tim Highsted back to chair the jury which rewards the very best of our homegrown talent.  Tim is joined this year by four talented and exceptional individuals who will help find the winner of this prestigious award. “There is more to the competition than showcasing the Best British films at the festival in October. All films in the Best British 2023 shortlist will be broadcast on Film4. This allows these 15 or so films to be watched and enjoyed by a much wider audience.  We will be revealing our Best British Shortlist for 2023 at our Iris Summer Party on Saturday, 29 July, where a number of the filmmakers will be present to meet Iris Members, supporters, and anyone who can make the journey to Cardiff that weekend.”

Iris Prize Best British Jury 2023:

 • Tim Highsted, Channel 4 Television (CHAIR)
 • Adam Quigley, Head of Events at London’s Ministry Venues
 • Muffin Hix, Equality, Diversity and Inclusion Project Officer at Tate
 • Somina ‘Mena’ Fombo, director and co-founder of Blak Wave Productions and the first Iris Prize Documentary Film Fund Recipient
 • Shiva Raichandani, winner of the Best British Award 2022 with Queer Parivaar

Find the Full Jury Bios Here


Datgelu rheithgor Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain 2023

 • Tim Highsted o Channel 4 yn cadeirio'r rheithgor Gorau Ym Mhrydain ar gyfer 2023
 • Derbynnydd cyntaf Gwobr Cronfa Ffilm Ddogfennol Gwobr Iris – Somina 'Mena' Fombo yn ymuno â'r rheithgor Gorau Ym Mhrydain ynghyd ag enillydd y llynedd, Shiva Raichandani
 • Cyhoeddi’r rhestr fer ffilmiau Gorau Ym Mhrydain ym Mharti Haf Gwobr Iris ar 29 Gorffennaf
Mae trefnwyr Gŵyl Ffilm LHDTQ+ Gwobr Iris yn falch o gyhoeddi y bydd Tim Highsted, Uwch Olygydd Ffilm ar gyfer ffilmiau nodwedd a gaffaelwyd ar gyfer Channel 4, yn dychwelyd fel Cadeirydd y Rheithgor ar gyfer Gwobr Gorau Ym Mhrydain eleni.  Bydd enillydd y wobr hon, a noddir gan Film4 a Pinewood Studios, yn cael dangosiad unigryw o'r ffilm yn Pinewood Studios a bydd yn cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r rheithgor y flwyddyn nesaf.
Yn ymuno â Tim Highsted ar y rheithgor bydd Adam Quigley, Pennaeth Digwyddiadau yn Ministry Venues Llundain; Muffin Hix, rhaglennydd ffilm profiadol sydd hefyd yn gweithio fel Swyddog Prosiect Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Tate; Somina 'Mena' Fombo, cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Blak Wave Productions a derbynnydd cyntaf Cronfa Ffilm Ddogfen Gwobr Iris; a Shiva Raichandani, sgriptiwr, cyfarwyddwr, cynhyrchydd, a enillodd y ffilm Gorau Ym Mhrydain y llynedd gyda Queer Parivaar.
Dywedodd Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl Gwobr Iris: "Rydym yn falch iawn o groesawu Tim Highsted yn ôl unwaith eto i gadeirio'r rheithgor sy'n gwobrwyo'r gorau o'n talent cartref.  Yn ymuno â Tim eleni mae pedwar unigolyn talentog ac eithriadol a fydd yn helpu i ddod o hyd i enillydd y wobr fawreddog hon. "Mae mwy i'r gystadleuaeth nag arddangos y ffilmiau Gorau Ym Mhrydain yn yr ŵyl ym mis Hydref. Bydd yr holl ffilmiau ar restr fer Gorau Ym Mhrydain 2023 yn cael eu darlledu ar Film4. Mae hyn yn caniatáu i'r 15 ffilm hyn gael eu gwylio a'u mwynhau gan gynulleidfa lawer ehangach.  Byddwn yn datgelu ein Rhestr Fer Gorau Ym Mhrydain ar gyfer 2023 yn ein Parti Haf Iris ddydd Sadwrn, 29 Gorffennaf, lle bydd nifer o'r gwneuthurwyr ffilm yn bresennol i gwrdd ag Aelodau Iris, cefnogwyr, ac unrhyw un a all fynd ar daith i Gaerdydd y penwythnos hwnnw."

Rheithgor Gwobr Iris Gorau Ym Mhrydain  2023:

 • Tim Highsted, Channel 4 Television (CADEIRYDD)
 • Adam Quigley, Pennaeth Digwyddiadau yn Ministry Venues Llundain
 • Muffin Hix, Swyddog Prosiect Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Tate
 • Somina ‘Mena’ Fombo, cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Blak Wave Productions a derbynnydd cyntaf Cronfa Ffilm Ddogfen Gwobr Iris
 • Shiva Raichandani, enillydd Gwobr Gorau Ym Mhrydain y llynedd gyda Queer Parivaar

Dewch o hyd i'r Jury Bios llawn yma